HVER 4. BESØKEDE PÅ BYGDØY-MUSÉENE ER CRUISEPASSASJER

De fem museene på Bygdøy (Vikingskiphuset, Fram, Norsk Folkemuseum, Kon-Tiki og Maritimt Museum) hadde i 2011 tilsammen ca. 1,2 millioner besøkende (+ 4% fra året før). Ca. 25% av besøket var cruiseturister og disse la igjen over NOK 30 millioner under besøkene. Dette kom frem av tall presentert på Oslo Cruise Networks årsmøte på Munch-museet onsdag.

Det ble også, for første gang, presentert nye tall for den såkalte gjenkjøpseffekten fra cruiseturister. Nærmere 90% av cruiseturister som kommer til Oslo har ikke vært i Oslo tidligere, de er svært tilfreds med besøket, og et flertall svarer at de kan tenke seg å komme tilbake. Den nylig fremlagte Gjesteundersøkelsen fra TØI om turisttrafikken til Norge i 2011, hadde for første gang spørsmål til turistene i sommersesongen om de hadde vært i Norge tidligere og på hvilken måte. 6% svarte at de hadde vært her på cruise. Dette betyr en omsetning fra denne andelen turister i Oslo på ca. NOK 110 millioner. Forbruket kommer i tillegg til effekten av cruiseskipsbesøkene i Oslo, som tilsammen la igjen ca. NOK 405 millioner.

På årsmøtet ble Rino Ødegård fra HMK gjenvalgt som styreleder. HMK er den største bussoperatøren for cruiseutflukter i Oslo. Med seg i styret fikk han Anne Britt Pedersen, Cruiseterminalen, Paal Kjelsrud, TR Shipping, Bente Borvik, RCCL, Tommy Andreasen, Hotel Continental, Peggy Schlytter, Oslo Guideservice og Halfdan Tangen, Kon-Tiki. 2

På årsmøtet orienterte Pål Damskau fra Plan- og Bygningsetaten (PBE) i Oslo kommune om forslaget til ny cruisekailøsning, der bl.a. behovet for antall cruisekaier er diskutert. Mens Bergen, København og Stockholm øker antallet cruisekaier for å kunne ta imot forventet vekst, ligger det ingen slik økning inne i Oslos planer. Rino Ødegård er svært skeptisk til dette og at cruisekaien på Filipstad vil kunne forsvinne i følge PBEs planer. Han mener at med bruk av landstrøm (som Color Line allerede har på Hjortnes), kan anløp av cruiseskip fint innpasses i annen utvikling på Filipstad. Cruisenettverkets utredning om kaibehov viser at byen må ta vare på de kaiene som finnes.

Cruisesesongen i Oslo er allerede i gang. Det er forventet 176 cruiseanløp iår og ny passasjerrekord. Den største nyheten for Oslo er at RCCL iår tilbyr to-ukes-cruise med start i Oslo til Vestlandsfjordene og Bergen.

About hkp