IKKE SÅ STORE FORVENTNINGER TIL VINTERSESONGEN

Skiløpere HemsedalDet råder en viss pessimisme i reiselivsnæringen ved inngangen til årets vintersesong, det viser Innovasjon Norges Turistbarometer. Vil en snerik vinter, nordmenn på skiferie i eget land og nordlyset, være nok til å sikre vinterturismen i Norge?
Blant respondentene i Innovasjon Norges undersøkelse tror 35 prosent av at årets vintersesong blir bedre enn ifjor, mens 24 prosent tror den blir dårligere. Vi må tilbake til 2010 for å finne lavere forventninger før en vintersesong. De lave forventningene kommer til tross for en vekst fra utlandet på fire prosent ifjor vinter.

Selv om en viss pessimisme råder i næringen foran årets vintersesong tror Per-Arne Tuftin, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, at flere faktorer kan gjøre vinteren bedre enn forventet.

– Mange bestiller skiferier ut fra skiforholdene på destinasjonen, noe som betyr at tiden er kort mellom beslutningen tas til man sitter på flyet eller i bilen. Gode sneforhold i vinter kan gjøre at det kommer flere turister hit enn mange nå tror, sier Tuftin. Samtidig peker han på at mangel på direkte flyforbindelser og direkte fergeforbindelse med Storbritannia, trekkes frem av enkelte operatører som en faktor som gjør det vanskelig å selge Norge.

– Etter to vintersesonger med få fridager i julen og en sen påske med lite sne, er det positivt at kalenderen iår er på vår side. Det er mange fridager i forbindelse med julen, og årets påske er såpass tidlig at det er mye som tyder på at det vil være duket for bra forhold på skidestinasjonene, sier Tuftin.

Den store interessen rundt nordlyset blir også trukket frem som en positiv faktor ved inngangen til årets vintersesong av respondentene i undersøkelsen. – Flere medier har skrevet om all nordlysaktiviteten som kommer til å være i 2013, og trukket frem Norge som et spesielt egnet sted for å se nordlyset. Dette håper jeg vi vil se igjen på de oppsummerende vintertallene, sier Tuftin.

Nye markeder
Tall fra SSB viser at antall utenlandske gjestedøgn i vintersesongen er økt med to prosent fra 2010-2012, men at veksten er kommet fra andre markeder enn de tradisjonelle store vintermarkedene.

Antall gjestedøgn fra Danmark er gått ned med 12 prosent i denne perioden, mens antall svenske er uendret. Disse markedene er fortsatt svært viktige vintermarkeder for Norge og gjestedøgn fra disse landene utgjorde 44 prosent av vintersesongen i 2012. Antall overnattinger fra Tyskland og Nederland er også gått tilbake. Til sammenligning har det vært en økning fra mindre volummarkeder som Asia, Storbritannia, USA, Russland, Frankrike og sekkeposten “Europa ellers”.

Forventningene er størst fra de svenske, tyske, franske og norske respondentene. Nordmenn representerer den største og viktigste gruppen ferierende i Norge, også om vinteren. Av danskene tror 50 prosent av de spurte at vinteren vil forbli på samme nivå som ifjor.

– Med en vedvarende økonomisk nedgang i Europa og en sterk norsk kronekurs, er prisnivået her til lands et tilbakevendende tema blant turoperatører som selger ferier i Norge. Så det er klart vi har en jobb å gjøre for å opprettholde Norges markedsandeler i vinter, avslutter Tuftin.

Foto: Skiløpere i Hemsedal

About hkp