IMPONERENDE MARS-TALL FOR OSLO-HOTELLENE

NETT Oslo mars about_buildingDet var i gjennomsnitt nesten 10 % flere disponible hotellrom i Oslo med Fornebu i perioden 1.-23.mars iår enn i tilsvarende periode i 2012, likevel holdt beleggsprosenten seg nesten på fjorårsnivå. Romprisene gikk svakt opp, viser de siste tallene fra Benchmarking Alliance.

HRR – Peter Wiederstrøm, Hotelia AS (Tekst)

På grunn av at påsken falt i mars iår, mens den inntraff i april ifjor, ville det blitt feil å sammenligne hele mars iår mot hele mars ifjor. Derfor har vi laget en sammenligning mellom 1.-23. mars 2013 (altså før påske) og tilsvarende periode ifjor. Med «tilsvarende» menes nærmeste periode som har samme antall av hver ukedag. I 2012 blir det 2.-24. mars. «Palmehelgen» inngår dog i 2013-tallene, og den trekker en del ned.

Sammenligningen av de to periodene 2.-24. mars 2012 og 1.-23. mars 2013 viser følgende for Oslo kommune + Fornebu:

– Antall tilgjengelige rom gikk opp med 9,2 %

– Antall solgte rom økte med 7,6 %

– Belegget gikk ned fra 68,7 til 67,7 %

– Tirsdager og onsdager hadde klart høyest belegg, både iår og ifjor

«Palmehelgen» inngår i tallene for 2013, og hadde man korrigert for den hadde utviklingen fra ifjor til iår vært enda bedre

– Romprisene gikk opp med knapt NOK 6 til NOK 955

– RevPAR gikk ned med ca. NOK 6 til NOK 646

Oslo opplevde en god start på mars måned. Med stor etterspørsel i uke 10 og 11 ble det god avkastning i hotell- og reiselivsbransjen. Oslo hadde iår en generelt lavere avkastningen i uke 12, der forretningssegmentet stagnerte. Dette skjedde noe tidligere enn i foregående år. Dette skyldtes delvis det fine været som ga rekordutfart til fjellet og bidro til en historisk god mars der oppe, sier adm. dir. Olav Langli ved Comfort Hotel Grand Central (bildet). Langli ser at Oslo-hotellene profitterer på påsketurister som skal til fjells.

– Turister som ville oppleve Oslo by og skiturister som stoppet en natt i Oslo på veien til eller fra påskefjellet, bidro positivt på belegget. Men lavere pris til flere gjester enn i 2012, reduserte AHR-totalen i mars versus 2012. Jeg opplevde forøvrig at flyselskapene bidro positivt i mars ved å øke setekapasiteten med hele 15- 20 %. Og videre økte de beleggfaktoren med 5-6 %. Oppsummert ble mars i Oslo utelukkende en god måned for bransjen, avslutter Olav Langli.

 

 

 

About hkp