INCOMING 2012: BLANDEDE UTSIKTER

Slik den internasjonal økonomiske situasjonen er nå, er det ikke så lett å forutsi hva som vil skje for innkommende turisttrafikk til Norge i 2012, men en del signaler har vi fått. Oppsummert kan vi si at det er svært blandede utsikter for incomingtrafikken, sier Heidi Dahl, direktør for internasjonale markeder, Innovasjon Norge Reiseliv, London.

Når det gjelder Storbritannia håper vi på økning i vintertrafikken, i forhold til ifjor. Det skyldes at det er meget stort fokus på Skandinavia, spesielt det arktiske og nordlys. Vi har jobbet jevnt og trutt med dette i noen år nå, og ser at vinter i Nord-Norge begynner å få en posisjon.

Fra Tyskland håper vi kommende vintersesong blir bedre enn forrige, som var svak. Mange
tyske delstater hadde sen vinterferie ifjor, noe som nok gikk ut over trafikken bl.a. til Norge. Det er likevel en utfordring at transportprisene er steget kraftig, særlig på fergestransport, når det skal betales med euro. Noen tyske turoperatører tror det blir greit, andre sier at det blir bra. Ingen tror det blir dårlig. Forventningene til sommersesongen er også gode fra Tyskland.

Antall vinterbookinger fra Nederland hittil iår ligger foran samme tidspunkt ifjor. Flere
aktører melder om økning. Men igjen har vi problemer med at kronen står så sterkt. Operatørene vil ikke spå om sommertrafikken ennå. Det er klart en viss nervøsitet i markedet.

Sverige er et svært viktig marked for oss. Den svenske kronen står sterkt, de har høy
kjøpekraft og vekst. Svenskene reiser mer og mer. Vi er optimister når det gjelder det svenske marked.

Danmark er vårt viktigste vintermarked. Danskene er litt mer forsiktige med pengene nå enn
tidligere, dette gjelder særlig barnefamiliene. Vi er bekymret for trafikken fra Danmark i vinter. På grunn av valutakursutviklingen er det også blitt dyrere for dansker å feriere i Norge. Sommertrafikken fra Danmark, derimot, ser litt annerledes ut. En ny fergeforbindelse med FjordLine, tror vi vil bety vekst i totalmarkedet.

Når det gjelder USA er vi optimister. Antall amerikanske gjestedøgn i Norge i sommer gikk opp 4%. Amerikanerne er begynt å reise igjen. 2011 var et bra år og vi tror 2012 også skal bli bra, men vi taper nok noe trafikk til Latin-Amerika og Asia fra USA.

I Russland ser det veldig lovende ut. Vi har mange charterfly i tiden før jul. Tre fly fra Moskva til Oslo, to til Bergen, to til Bardufoss, ett til Trondheim, og nå øker Aeroflot sitt rutetilbud til 11 avganger i uken. Vi opplever også en økning på direktesalg, det betyr at markedet er blitt mer modent og at folk føler seg mer komfortable med å booke på egen hånd.

Det franske marked kan best beskrives som litt lunkent akkurat nå. Folk er urolige i forhold til den økonomiske situasjonen, det påvirker naturlig nok kjøpsiveren. Turoperatørene og reisebransjen i Frankrike melder om litt stillstand for tiden. Vi håper likevel på en positiv utvikling fra Frankrike, vårt mål er å opprettholde dagens trafikknivå også i 2012.

Våre italienske kollegaer rapporterer om mer usikkerhet, italienerne er noe mer forsiktige med
å bruke private midler. Italienske forbrukere er også blitt mye mer prisbevisste.

Fra Spania har vi hatt en enorm trafikkvekst i de senere år. Det store usikkerhetsmomentet
foran sommertrafikken her er kabotasje, spanske turistbussers muligheter for å drive innenlandstrafikk i Norge. Bortsett fra denne usikkerheten ser det faktisk greit ut fra Spania.

2011 var et bra år når det gjelder incomingtrafikk fra Asia. Vi forventer vekst i 2012 både fra
Kina, Japan og Korea.

Foto: Hemsedal – Per Eriksson/www.visitnorway.com

Les hele artikkelen i desemberutgaven av HRR

 

About hkp