INNOVASJON NORGE FORNØYD MED SOMMEREN

Årets sommersesong viser en moderat vekst i antall turister, trass den sterke kronekursen, viser Innovasjon Norges oppsummering av sommersesongen (mai-august 2011).

Sammenlignet med sommersesongen 2010, økte antall overnattinger ved kommersielle overnattingssteder med to prosent i 2011. Det er nordmenn som har reist mest i eget land. Norske gjestedøgn økte med tre prosent i sommermånedene, mens antall utenlandske gjestedøgn ligger på samme nivå som ifjor.

– Årets sommersesong ligger godt over sommersesongen 2009. Fra 2009 til 2011 har veksten fra utlandet vært på seks prosent, mens norske gjestedøgn har økt med to prosent.  Dette sier vi oss fornøyde med, sier Per-Arne Tuftin, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Han understreker at en kan si seg fornøyd med sommerens tall sett i lys av den økonomiske turbulensen som har vært i mange av nærmarkedene, den sterke norske kronekursen og dårlig sommervær i store deler av landet.

Årets sommersesong var spesiell, da en opplevde en endring i vekstmønsteret fra markedene. Den største veksten kom iår fra små markeder rent volummessig, mens det var en tilbakegang fra de tradisjonelle store utenlandsmarkedene. Tyskland, det største sommermarkedet for Norge, gikk tilbake med én prosent, Nederland syv prosent, Sverige tre prosent og Danmark med fire prosent.

Russland økte med 13 prosent i sommer, sommersesongen var også god fra Asia. Antall gjestedøgn fra Japan økte med én prosent sammenlignet med sommersesongen 2010. Sekkeposten “Asia ellers” og Syd-Korea økte med 19 prosent hver, og kinesiske gjestedøgn økte med 57 prosent.

– Vi forventet oss en større vekst fra Tyskland og de større markedene iår, slik prognosene så ut i forkant av sommeren. Nærmarkedene sviktet, mens de oversjøiske markedene som planlegger og bestiller ferien lengre tid i forveien, kom som planlagt, forklarer Tuftin.  

Nord-Norge sommerens vinner
Nord–Norge er sommerens vinner og kan vise til i underkant av 134.000 ekstra gjestedøgn sommeren 2011, noe som tilsvarer en økning på åtte prosent. Det var norske gjestedøgn som hadde den største veksten og økte med hele ti prosent.

FjordNorge, som tradisjonelt gjør en god sommersesong, kan også denne sommeren se tilbake på en økning på to prosent og 91.000 flere gjestedøgn totalt. I fjordfylkene var det størst økning fra utlandet med fire prosent.

Sørlandet ble sommerens taper, med en tilbakegang på to prosent. Det var hovedsakelig utlendingene som sviktet Sørlandet i sommer. Østlandet og Trøndelag økte med henholdsvis en og tre prosent, takket være en økning i norske gjestedøgn.

– Vi legger merke til at det er de største partnerne i kampanjene våre som går ut som sommerens vinnere. Dette viser at god og konsistent markedsføring har gode effekter, avslutter Tuftin.

Foto: Ørnesvingen/Geiranger.  CH/www.visitnorway.com 

About hkp