INNOVASJON NORGE SKRUR PÅ NORDLYSET

Innovasjon Norge ønsker å etablere Norge som det nye nordlyslandet.

– Vi gir oss ikke, nordlyset skal bli vårt. Ved hjelp av ulike nordlyskampanjer ønsker vi å etablere Norge som det beste landet i verden å oppleve dette fantastiske naturfenomenet, sier reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin i Innovasjon Norge.

 Innovasjon Norge relanserer derfor nå microsiden http://www.visitnorway.com/no/mittnordlys i syv av sine markeder; Tyskland, Russland, Frankrike, USA, Storbritannia, Sverige og Norge. På denne siden kan folk tegne sitt eget nordlys og sende til venner og kjente via facebook, e-post eller twitter. Microsiden ble godt mottatt ifjor med over 1,5 millioner sidevisninger i tilsammen 172 land. Over 13.000 mennesker tegnet sitt eget nordlys.

-I tillegg til denne microsiden, lanserer vi også andre nordlyskampanjer i våre satsingsmarkeder for å lokke flere turister til Norge i vinter, forteller Tuftin.

Salgstopp med nordlys
– Nordlyset er et fantastisk naturfenomen og et effektivt verktøy i markedsføringen av Norge. Det er viktig at vi griper denne flotte muligheten og etablerer Norge som nordlyslandet før noen andre gjør det, forklarer Per-Arne Tuftin.

I Storbritannia lanserte de tidligere i høst et 16 siders supplement, i samarbeid med den største kvalitetsavisen i landet, The Daily Telegraph. Supplementet, som illustrerte aktiviteter og nordlysturer i Nord-Norge gjennom en rekke artikler og bilder, ble godt mottatt og har fått flere briter til å ”se lyset” ifølge markedssjef i Storbritannia, Catherine Foster.

– Våre partnere som var med i kampanjen, blant annet Hurtigruten, har merket en salgstopp etter at supplementet kom ut, forteller Foster.

I tillegg til store nordlysplakater på undergrunnen og annonser i nasjonale aviser i Storbritannia, blir det også lansert lignende kampanjer i Russland, Frankrike og Sverige, for å lokke flere turister til Norge for å oppleve nordlyset.

Filmen ”Jakten på nordlyset”, med den britiske skuespilleren David Spinx, har også vist seg å være svært populær, og har vært sett av over 13.000 siden lanseringen i september.

– Vi ser at nordlyset stadig fanger mer interesse verden over, sier Tuftin.

Kineserne ”ser lyset”
Kineserne har også fått øynene opp for nordlyset etter at Innovasjon Norge gjennomførte en egen Nordlysuke på verdensutstillingen Expo i Shanghai.

– Vi håper en bevisst og konstant markedsføring av nordlyset i våre satsingsmarkeder vil stimulere til større reiselyst til Norge om vinteren, og at nordlyset blir en like viktig del av Norge som fjordene, avslutter Tuftin.

About hkp