INNOVASJON NORGES STRATEGISKE RÅD FOR REISELIV KLART

18 representanter er nå valgt inn i Innovasjon Norges strategiske råd for reiseliv. – Vi ønsker å jobbe med folk og miljøer som kan bidra til å gjøre Norges reiselivssatsing best i verden, sier Bente Bratland Holm (bildet), reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Rådet består av personer fra ulike deler av reiselivsnæringens verdikjede.
– Rådsmedlemmene representerer bredden av norsk reiseliv, inkludert små og store aktører. Men i rådet skal de representere hele Norge, ikke hver enkelt bedrift eller landsdel, påpeker Holm, som skal lede rådet.
Det strategiske rådet har som mandat å gi råd til Innovasjon Norge råd om selskapets reiselivssatsing. Deltagerne bør være koblende og nytenkende, og være genuint opptatt av å utvikle Norge som merkevare. – Vi i Innovasjon Norge reiseliv ønsker en bredere tilslutning til strategiske valg og beslutninger, mer eksperimentering og raskere læring, sier Holm.

Hun peker på de stadige endringene i markedene og i næringen, og at god fart og fleksibilitet må til for å ta de beste beslutningene for å levere på reiselivsoppdraget. -Vi ønsker et strategisk råd å lene oss på for å løse reiselivsoppdraget på best mulig måte, sier Holm.

Rådsmedlemmene kommer fra Destinasjon Trysil, Up Norway, Hvitserk AS, Scandic Hotels, Munchmuseet, Norwegian, De Historiske, XXLofoten AS, Thon Hotels, Agderforskning, Visit Sognefjorden, VisitOSLO, Fjord Norge, Peer Gynt, Fløybanen, NSB, Polaria og Forbrukerrådet.

– I rådet vil vi være med på å bidra til at reiselivet i Norge blir enda bedre, og går i en enda mer bærekraftig retning, sier rådsmedlem og utviklingssjef i Hvitserk of Norway, Trygve Kolderup.

– Jeg gleder meg til å være med å styrke norsk reiseliv gjennom å nå det sterkt voksende og resurssterke segmentet som etterspør kunst, kultur og urbane opplevelser, sier rådsmedlem og Munchmuseets direktør, Stein Olav Henrichsen.

 

About hkp