INTERNASJONAL TURISME SPRENGER PROGNOSENE

På verdensbasis vokste antall internasjonale turistankomster med nesten 6 prosent, til 1,4 milliarder i 2018, ifølge foreløpige tall fra United Nations World Tourism Organization (UNWTO). Økningen kommer på toppen av pluss 7 prosent i 2017 og er høyere enn prognosene for 2018, som var 4-5 prosent vekst.

UNWTO hadde i 2010 et estimat på at antall internasjonale turistankomster ikke ville nå 1,4 milliarder før i 2020. Flere faktorer, deriblant sterkere økonomisk vekst, rimelige flybilletter, nye forretningsmodeller og lettere tilgang på visa, har fremskyndet utviklingen med to år.

Europa har fortsatt flest internasjonale besøkende, ialt 713 millioner, en økning på 5,7% fra året før. I 2017 var økningen 8 prosent. Asia/Stillehavsområdet økte 6,1% og kom opp i 343 millioner internasjonale ankomster.

UNWTO forventer at veksten avtar i 2019 til mellom 3 og 4 prosent, mer på linje med historiske veksttrender. Stabile drivstoffpriser, flere flyruter og vekst i nye markeder, vil føre til flere internasjonale turister. Men Brexit-relatert økonomisk usikkerhet og uro i internasjonal handel, kan føre til mindre reiseaktivitet, ifølge UNWTO.

Bilde: Europa har fortsatt flest internasjonale besøkende, ialt 713 millioner, en økning på 5,7% fra året før.

Les hele artikkelen i HRR nr.1

About hkp