JA TIL JERNBANE – NEI TIL HØYHASTIGHETSTOG!

Den som vil reise med jernbane i Norge har et relativt begrenset tilbud. Sammenlignet med landene på kontinentet, er jernbanenettet lite utbygget og skriker etter investeringer for
vedlikehold og påkrevde oppgraderinger. Endel politikere har ivret for at det skal investeres i høyhastighetstog mellom de største byene i Norge. I nærmere to år har Jernbaneverket arbeidet med en utredning om høyhastighetsbaner. Den slår fast at omkostningene ved å bygge slike baner i Norge er enorme og høyhastighetstog ikke blir miljøvennlige. Høyhastighetsbaner er rett og slett samfunnsøkonomisk ulønnsomme i dette landet.

Høyhastighetstog defineres som tog som går i mer enn 250 km/t på ny bane, og minst 200 km/t på oppgradert bane. NSBs tog holder idag i overkant av 100 km/t, topphastigheten på
Bergensbanen er 160 km/t (i Finsetunnelen). Flytoget har en topphastighet på 210 km/t. Det folk flest forbinder med høyhastighetstog er vel franske TGV som holder rundt 300 km/t og spanske AVE, som en enda litt raskere.

Likevel har jernbanen absolutt fremtiden for seg, også i Norge. I befolkningstette områder må det investeres betydelig mer, ikke minst for at folk skal komme seg på jobb når de skal. Det
ligger et stort forbedringspotensiale mellom NSBs toppfart idag og høyhastighetsbaner. Hvis skinnegang og materiell kunne forbedres slik at togene kunne holde for eksempel 20 – 30% høyere gjennomsnittsfart, ville jernbanen bli mye mer attraktiv. Det er ikke tvil om at det er mer komfortabelt å sette segpå et tog i sentrum og la seg frakte til sentrum av en annen by,  istedenfor å dra til og fra flyplasser, gå gjennom sikkerhetskontroll, etc.

Hvis det først skal investeres i høyhastighetstog er det én strekning som peker seg ut; Oslo – København, via Göteborg. Å få en slik fast og rask forbindelse mellom Norge og kontinentet, ville bety utrolig mye både for næringsliv og turisme. Når man ellers ser på geografi, topografi og befolkningsunderlag, er Norge sannsynligvis det landet i verden som egner seg dårligst for jernbane, men best for innenlands luftfart.

Foto: Høyhastighetstog fra produsenten Bombardier.

Fra lederartikkel i HRR nr.1/2012

 

About hkp