JULI-TALL KLARE: GOD UTVIKLING FOR BYHOTELLENE

Den gode trenden fortsetter for hotellene i storbyene. Også Gardermoen opplever oppgang, men hotellene ved flyplassen taper likevel store penger. Det viser fersk statistikk fra Benchmarking Alliance.

HRR – Peter Wiederstrøm, Wiederstrøm Hotel Consulting

For første gang er det norsk hotellstatistikk fra nykommeren Benchmarking Alliance (se egen sak) som presenteres i HRR. Som tidligere er det belegg, pris og RevPAR som fremstilles i tabells form, men nå har vi anledning til å grave dypere i tallmaterialet. Blant annet kan vi se på tilbud og etterspørsel, uttrykt i antall rom. I tillegg kan vi måle losjiomsetning – og mye annet.

Og det er fremgang stort sett i alle destinasjonene siste måned, se julitabellen. Dog må man ha i mente at det var en del nedgang fra 2009 til 2010 enkelte steder. Bare regionen Sola og Sandnes har RevPAR-nedgang siste måned, og dette tross en pen etterspørselsøkning. Men 22 % flere solgte rom ”absorberte” ikke tilbudsøkningen på 25,6 %. Losjiomsetningen økte med 24,4 %. Det var solid rombelegg i midtukene. Snittbelegget for torsdag, tirsdag og onsdag var h.h.v. 71, 77 og 80 %. Det er forøvrig første gang HRR presenterer hotellstatistikk fra denne regionen, som tidligere har vært lagt sammen med Stavanger. Men Benchmarking Alliance har altså laget separat statistikk, og dette har de maktet fordi de har fått med også mindre og frittstående hoteller. De 9 hotellbedriftene har til sammen 929 rom i juli måned. Også akkumulert for året er det RevPAR-nedgang i Sola og Sandnes. Det er et trekk regionen deler med Gardermoen.

Hotellene ved landets hovedflyplass hadde i årets syv første måneder en RevPAR på knappe 316 kroner, men her er det klart at fraværet av de to Rezidor-hotellene i statistikken gir store utslag. Det gjelder nok også på belegget, men uansett er 43 % hittil iår og 38,6 % i juli veldig svakt. Mangelen av Rezidor-hoteller generelt spiller noe inn på de andre destinasjonene, men uansett gir tallene svært gode indikasjoner både på nivå og utvikling i nivå. For øvrig vil vi allerede neste måned ha med de knappe 6.000 Rezidor-rommene i statistikken.

I flere år har HRR presentert Oslo-statistikk inklusiv Gardermoen. Nå er Oslo mer begrenset, tross at enkelte hoteller i Akershus også inngår. Tilsammen inngår rundt 8.650 værelser i juli måneds Oslo-statistikk, og bak tallene i månedstabellen finner vi en økning i antall solgte rom på 5,7 %. Tilbudet av hotellrom økte litt og dermed ble beleggsøkningen nokså marginal. Losjiomsetningen passerte MNOK 100 i juli og dette var knapt 4 % opp fra juli 2010.

Også i Bergen har det vært en fin etterspørselsøkning (7,2 % flere solgte rom). Og med konstant tilbud og økte snittpriser, spratt RevPAR opp 11,7 %. Losjiomsetningen gikk opp fra MNOK 58,7 til MNOK 65,6. Både tirsdager og onsdager bød i snitt på mellom 93 og 96 % rombelegg. RevPAR akkumulert iår ligger 9,24 % over tilsvarende periode ifjor. ”Mangelen” av to store Rezidor-hoteller (Bryggen og Norge) gjør nok sitt til at priser og RevPAR er noe for lav i vår statistikk. 2.828 rom er representert i Bergens-tallene til Benchmarking Alliance i juli.

27. juli åpnet Scandic Stavanger Forus med 240 rom (Bildet) og da falt rombelegget i byen fra 81,7 % (tilsvarende dag ifjor) til 67,7 % – fortsatt uten Rezidor. Et tilsvarende fall ble resultatet resten av måneden, og det skal bli interessant å se hvordan kapasitetsøkningen slår ut fremover. Uansett – tilbudet (+ 2,8 %) økte mindre enn det etterspørselen (+12,3 %) gjorde, så resultatet ble en god beleggsøkning (se juli-tabell) og en økning i losjiomsetningen på 20,6 %. Her hjalp naturligvis også prisøkningen. Rombelegget var nokså jevnt utover ukedagene i Stavanger, til forskjell fra ”yrkessesongen”. Også i Stavanger er den akkumulerte (perioden jan-jul, mot jan-jul 2010) økningen i RevPAR meget god.

RevPAR gir en viktig indikasjon på hotellenes muligheter for lønnsom drift. RevPAR (Revenue per available room) fremkommer ved at man multipliserer snittprisene (losjiomsetning per solgte rom) med belegget (belagte rom i prosent av tilgjengelige rom).

Merk at både snittpriser og RevPAR er uttrykt i nominelle verdier i denne artikkelen.

Benchmarking Alliance (se egen sak på hrr-nett) har i juli måned samlet inn statistikk fra 215 norske hoteller. Disse representerer 31.453 hotellrom. I storbyene er ”dekningen” nesten total, med unntak av Rezidor sine hoteller (kommer inn i høst).

Wiederstrøm Hotel Consulting vil fortsette samarbeidet med STR Global når det gjelder internasjonal hotellstatistikk og kommer til å publisere ferske tall fra utlandet i HRR.

Juli
Rombelegg Rompris* RevPAR
Juli 2011 Juli 2010 Endring Juli 2011 Juli 2010 Endring Juli 2011 Juli 2010 Endring
Bergen 87,7 81,8 7,1 % 853,8 818,8 4,3 % 748,3 669,9 11,7 %
Gardermoen 38,6 32,7 18,0 % 475,9 479,1 -0,7 % 183,8 156,7 17,3 %
Oslo 57,9 56,8 1,8 % 649,7 660,4 -1,6 % 375,8 375,3 0,1 %
Sola og Sandnes 63,3 65,1 -2,6 % 687,6 675,9 1,7 % 435,55 439,65 -0,9 %
Stavanger 66,8 61,2 9,2 % 769,8 716,7 7,4 % 514,4 438,5 17,3 %
Trondheim 62,6 59,2 5,8 % 650,5 640,2 1,6 % 407,3 378,9 7,5 %

Kilde: Benchmarking Alliance (*) Eks. MVA og frokost Rezidor sine hoteller inngår foreløpig ikke i statistikken. De kommer med fra og med august iår. Av den grunn fremstilles heller ikke Tromsø by før august.

2011 akkumulert (januar – juli)
Rombelegg Rompris* RevPAR
Jan-Jul 2011 Endring fra Jan-Jul 2010 Jan-Jul 2011 Endring fra Jan-Jul 2010 Jan-Jul 2011 Endring fra Jan-Jul 2010
Bergen 70,0 5,6 % 914,7 3,4 % 640,2 9,3 %
Gardermoen 43,2 1,4 % 730,7 -4,5 % 315,8 -3,1 %
Oslo 63,3 5,6 % 912,8 -0,7 % 577,5 4,9 %
Sola og Sandnes 64,6 -0,2 % 962,1 -1,0 % 621,4 -1,2 %
Stavanger 68,8 5,9 % 978,7 4,1 % 673,4 10,2 %
Trondheim 59,2 5,8 % 807,2 2,5 % 478,1 8,5 %

Kilde: Benchmarking Alliance (*) Eks. MVA og frokost Rezidor sine hoteller inngår foreløpig ikke i statistikken. De kommer med fra og med august iår. Av den grunn fremstilles heller ikke Tromsø by før august.

About hkp