KINA STANSER GRUPPEREISER TIL UTLANDET

Kinesiske myndigheter har nedlagt utreiseforbud for pakkereiser til utlandet, i verste fall kan det bli stans i pakkereiser frem til mai.

Coronaviruset sprer seg, og kinesiske myndigheter iverksetter en rekke tiltak for å få bukt med spredningen. Fra og med 27. januar er det blant annet innført utreisenekt for kinesiske turistgrupper til andre land. Det gjelder også reiser til Norge.

Restriksjonene betyr at alle turister som deltar i gruppereiser, samt individuelle reisende med forhåndsbookede pakker inklusive flybilletter og hoteller, nå ikke får reist ut av Kina. Alle reiser av denne typen må derfor kanselleres.

Forretningsreisende er foreløpig ikke berørt av utreisenekten.

– Vi har ingen eksakt oversikt over hvor mange kinesiske turister som fremover ikke får reist på ferie til Norge. Ser vi på perioden mellom februar og mai i fjor, var det 85.000 kinesiske gjestedøgn i Norge. Mer enn 46.000 av disse var i mai. Det er helt klart mange norske leverandører som vil merke at ingen kinesiske turister vil komme hit de neste ukene og kanskje månedene, sier Ingunn Sakshaug, markedsspesialist for Asia og nye markeder i Innovasjon Norge Reiseliv.

Siden kinesiske myndigheter nå krever at alle kommende feriereiser stanses, er det mange turoperatører i Kina som nå står i fare for å gå konkurs. Særlig er det fare for det dersom de må refundere til kunder – men ikke mottar refusjon hos oversjøiske leverandører, på grunn av retningslinjer for kanselleringer.

Derfor har China Association of Travel Services (CATS) nå sendt ut en henvendelse til alle oversjøiske leverandører, på vegne av alle turoperatører som opererer internasjonalt i Kina, med en bønn om at det må kunne avbestilles uten ekstra kostnader.

I følge CATS viser erfaringene med SARS fra 20 år tilbake at situasjonen kan vare frem til mai, når været blir varmt nok til å stanse viruset naturlig. I verste fall vil det derfor ikke være noen kinesiske gruppereiser ut fra Kina før i mai 2020.

About hkp