KLART FOR SNOWBALLKONFERANSEN PÅ LILLEHAMMER

Ove Gjesdal, reiselivssjef i Visit Lillehammer

5. og 6. februar arrangeres Snowballkonferansenpå Scandic Lillehammer Hotel. Konferansen har i år 30 foredragsholdere fra både inn- og utland. Bærekraftig reiseliv, historiefortelling gjennom film og utvikling av helårsturisme er noen av stikkordene.

Snowballkonferansen, som arrangeres for 9. gang, er en nasjonal konferanse som omhandler destinasjonsutvikling og bærekraftig reiseliv. Til Lillehammer kommer mer enn 200 deltagere fra hele Norge for å lære, bli inspirert og knytte nettverk.

– I år har konferansen flere viktige temaer som filmturisme, historiefortelling og utvikling av helårs reisemål. Konferansen setter bærekraftig reiseliv på agendaen, som er en viktig forutsetning for vekst i reiselivet. Videre arrangeres for første gang et såkalt «forskningstorg», for å styrke samarbeidet mellom reiselivsaktørene og sentrale forskningsmiljøer i Norge. Det er positivt at vi får en enda sterkere involvering av Norges fremste forskningsmiljøer, sier Dagny Øren, bransjeansvarlig i NHO Reiseliv, som er medarrangør av konferansen.

Historiefortelling gjennom film og TV

Et viktig tema på konferansen er historiefortelling gjennom film og TV. Hvordan kan reiselivet skape verdier som innspillingssted for film?

– Trolig vil neste James Bond-film spilles inn i Norge. Mission Impossible sine avslutningsscener var fra prekestolen. Fjolls til Fjells spilles inn på nytt i Trysil, der Stig Haug er produsent. Han er opptatt av samarbeidet mellom film og reiseliv, og kommer for å fortelle om hvordan destinasjoner kan sikre seg effekter og utbytte av å være med på film- og tv produksjoner, sier Ove Gjesdal, reiselivssjefen i Visit Lillehammer, hovedarrangør av konferansen.

Økonomiske utfordringer knyttet til arrangementer 

Reiselivssjefen peker på at arrangementer har stor verdiskaping i et lokalsamfunn, men at det kan være økonomiske utfordringer knyttet til å arrangere store arrangementer, som for eksempel et idrettsarrangement. Til å belyse dette temaet på konferansen kommer Harry Solberg fra NTNU, som skal snakke om erfaringer fra Sykkel-VM i Bergen i 2017:

Bærekraftig destinasjonsutvikling er et fast tema på konferansen. I år vil konferansen sette søkelyset på utvikling av helårsreisemål med innledere fra Canada, Fjord Norge, Dalarna, Narvik og Mjøsbyene.

Bilde: Ove Gjesdal er reiselivssjef i Visit Lillehammer, hovedarrangør av konferansen.

About hkp