KRISTIANSAND: REKORD I YRKESBASERTE HOTELLOVERNATTINGER I JULI?

Statistisk Sentralbyrås Overnattingsstatistikk har fått mye kritikk etter omleggingen for et par år siden. Resultatet er at akkumulerte tall er blitt vanskelig tilgjengelig. Månedstallene kan være interessante, men det er jo de akkumulerte tallene som gir oversikten over hvor man står, sammenlignet med året før.

Horwaths rapport, Norsk Hotellæring 2012, som var vedlegg til forrige utgave av HRR, har en artikkel om statistikk som beslutningsgrunnlag. Om SSBs statistikk påpeker rapporten bl.a.:

–       Statistikken for opphold etter formål kan ikke benyttes, fordi et flertall av hotellene ikke lenger spør gjestene om formål med reisen.

–       Det er ønskelig å få gjenopprettet en utsagnskraftig formålsstatistikk, også med fordeling av formål på norske og utenlandske overnattinger.

–       Oppnådde rompriser bør rapporteres på samme grunnlag, slik at de er sammenlignbare og gir et bilde av hva gjestene betaler.

–       Den viktigste delen av overnattingsstatistikken bør gjøres tilgjengelig månedlig som idag, men både med akkumulerte tall og månedstall.

–       Statistikkbanken må gjøres mer brukervennlig.

Idag er det betalt rompris som avgjør i hvilken overnattingskategori gjesten kommer. Det kan få kuriøse utslag, som f.eks. at overnattingsstatistikken for Kristiansand viste en rekord i yrkesbaserte hotellovernattinger i juli. At yrkesovernattingene er størst i juli kan ikke være riktig. Utviklingen i tallene viser også dette. I juli 2006 hadde yrkesbaserte hotellovernattinger en andel av overnattingene i Kristiansand på 15% (ferie/fritid 77%). I juli 2012 sto yrkesovernattinger for 43% (ferie/fritid 53%).

Dessuten trekker noen hoteller/hotellkjeder ifra nettprovisjon før de innrapporterer romprisen. Da er det ikke mulig å få ut korrekt statistikk i den andre enden.

Bilde:

SSBs overnattingsstatistikk for Kristiansand viste en rekord i yrkesbaserte hotellovernattinger i juli.

Les hele artikkelen i novemberutgaven av HRR.

About hkp