KRISTIN KROHN DEVOLD NY ADM. DIR. I NHO REISELIV

Kristin Krohn Devold, fotografert oktober 2012Kristin Krohn Devold (51) er ansatt som ny administrerende direktør i NHO Reiseliv. Hun vil formelt starte 1. september 2013.

– Jeg gleder meg til å ta en ny trapp opp i norsk reiseliv. Jeg har erfaring fra Den Norske Turistforening (DNT) og norsk politikk som vil bli nyttig. Reiselivsnæringen er den viktigste distriktsnæringen i Norge, og jeg er veldig entusiastisk med tanke på å ta fatt til høsten, sier Kristin Krohn Devold.

Nåværende leder Knut Almquist  går av med pensjon til sommeren.

NHO Reiseliv er bransjens toneangivende talerør i Norge, og arbeider for å sikre at næringen oppnår forutsigbare rammebetingelser og økt lønnsomhet.

– Styret har sett etter en samlende person som kan videreføre dette arbeidet i tett dialog med organisasjonens medlemmer og styrende organer. Vi er absolutt sikker på at vi har funnet den rette person i Kristin Krohn Devold, sier Ole Warberg, president i NHO Reiseliv.

Kristin Krohn Devold har bred næringslivs-, organisasjons- og politisk erfaring på høyt nivå gjennom mange år. Hun har god kjennskap til bransjene som NHO Reiseliv representerer og næringens utfordringer på strategisk og operativt plan. Hun er idag aktiv i media og kjenner de politiske prosessene i Norge.

– For en bransje som er så «menneskeorientert» som reiselivet er, vil hennes egenskaper som utadvendt, energisk, dynamisk, sosial og hennes gode evner til å lytte og kommunisere tydelig, være viktige.

NHO Reiseliv skal være samfunnets referanseorgan til næringspolitiske saker innen reiselivet, og videre sette den klare dagsorden – til enhver tid. Styret i NHO Reiseliv er sikker på at Kristin Krohn Devold vil gjøre dette som næringens fremste person.

Kort om Kristin Krohn Devold

* Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole

* Studier i matematikk og sosiologi ved Universitetene i Oslo og Bergen.

* Studier ved Forsvarets Høyskole.

* Har vært generalsekretær i Den Norske Turistforening de siste 8 årene. DNT er Norges største friluftsorganisasjon med over 245.000 medlemmer.

* Forsvarsminister i perioden 2001-2005.

* Stortingsrepresentant 1993-2005. Ulike politiske utvalg og verv, herav leder av Stortingets justiskomite og medlem av Stortingets næringskomite.

* Medlem av Oslo bystyre fra 1992, herav også kommunalråd og leder i Byutviklingskomiteen

Foto: Sindre Thoresen Lønnes

About hkp