KYST-NORGE TRENGER DAGLIGE HURTIGRUTEANLØP

NHO Reiseliv Nord-Norge ber om at samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa raskest mulig sluttforhandler avtalen med Hurtigruten ASA – og gir selskapet en avtale som innebærer 7-dagers seilingsanløp til hver havn mellom Bergen og Kirkenes.

– NHO Reiseliv er bekymret for hvilken betydning en eventuell avtale som innebærer fem dagers seilingsanløp og ikke syv som idag, får for reiselivet i Norge. Svært mange opplevelsesbedrifter langs Norges kyst står på ulike havner hver eneste dag og leverer sine tjenester når turistene fra Hurtigruten kommer i land. I bunn og grunn er det ferskvare som selges, og hva ringvirkningene vil bli hvis Hurtigrutens seilinger blir redusert, er umulig å si noe om. Men at det vil få dramatiske konsekvenser for reiselivet i Norge, er det liten tvil om, sier Geir Solheim, avdelingsdirektør i NHO Reiseliv Nord-Norge.

Solheim er krystallklar på at en annen tilbyder enn Hurtigruten til å håndtere strekningen Bergen – Kirkenes – Bergen, kan bety kroken på døra for flere opplevelsesbedrifter langs Norges langstrakte kyst.

– Idag ”genererer” Hurtigruten over 200 helårsarbeidsplasser for norsk reiseliv (utenom sine egne ansatte). Disse arbeidsplassene står i fare hvis Samferdselsdepartementet eventuelt bestemmer seg for å redusere antall ukentlige seilinger fra syv til fem. Et slikt vedtak vil være kritisk for norsk reiseliv, sier Solheim.

Foto: Trym Ivar Bergsmo/Hurtigruten

About hkp