LAVERE OMSETNING OG ROMPRIS FOR HOTELLENE I APRIL

Det var nesten 1,26 millioner overnattinger ved norske hoteller i april, en økning på 2 prosent sammenlignet med april ifjor. Norske overnattinger økte med 3 prosent, mens utenlandske overnattinger gikk ned med 3 prosent til 230.000, viser Overnattingsstatistikken fra SSB.

Flere av de store utenlandske markedene gikk ned i april, med unntak av Danmark som øket antall overnattinger med 6 prosent. Både Sverige og Tyskland falt med 13 prosent sammenlignet med april ifjor.

Ferieovernattinger økte med 17 prosent sammenlignet med samme måned ifjor, mens både kurs- og konferanseovernattinger, og yrkesovernattinger gikk ned med 8 prosent i samme periode.

Sammenlignet med april 2010 gikk omsetningen for hotellene ned med 5 prosent, fra NOK 764 millioner til NOK 728 millioner. Prisen per rom falt med 3 prosent fra NOK 875 til NOK 849.

I perioden januar – april var det 5,3 millioner overnattinger ved norske hoteller, mot 5,1 millioner i samme periode ifjor. Av dette var antall utenlandske overnattinger uforandret på vel 1,1 millioner.

 April bedre enn forventet for de nordnorske overnattingsbedriftene

Det er veldig gledelig og konstatere at Nord-Norge hadde en vekst i april måned på hele 13% og nesten 18.000 flere overnattinger enn i april 2010, sier avdelingsdirektør Geir Solheim, NHO Reiseliv Nord-Norge, i en kommentar til apriltallene fra Statistisk Sentralbyrå.

Utenlandske overnattinger hadde en prosentvis vekst i Nord-Norge på 19%, mens norske overnattinger hadde en vekst på 12% på hotell, camping og hyttegrender.

På årets fire første måneder har Nord-Norge total en prosentvis vekst på 12%, over 60.000 flere gjestedøgn i 2011 sett i forhold til 2010. Hittil iår har det vært en vekst i antall utenlandske overnattinger på 11 %, mens nordmenn har hatt en vekst på 12%.

Hotellene i Nord-Norge har nesten 11.000 flere gjestedøgn sammenlignet med april 2010. Dette er en økning på 11%. Hotellenes utenlandstrafikk har økt med hele 29%, hvorav Nordland, Troms og Finnmark har hatt en økning på hhv. 4 %, 61 % og 21 %. Norge som helhet har i samme periode hatt en nedgang i utenlandstrafikken på 3 %.

Så langt iår har de nordnorske hotellene hatt en økning i totaltrafikken på 15% og en økning i utenlandstrafikken på 24%. Tilsvarende tall for Norge er hhv. +5 % og – 1 %.

About hkp