«LEISURE» OG STERKERE NORSK ØKONOMI BAK VEKSTEN FOR STORBYHOTELLENE

Tallene fra Benchmarking Alliance viser at oktober ble en super måned for storbyhotellene. – «Leisure»-segmentene og en sterkere norsk økonomi står for økningen, sier Mads Werner Olsen (bildet) i Nordic Choice Hotels.

HRR – Peter Wiederstrøm, Wiederstrøm Hotel Consulting

Olsen er Head of Revenue Management i den norske delen av Nordic Choice Hotels. Han svarer slik på spørsmålet om årsak til veksten.

– Vi ser at mye av veksten ligger i leisure-segmentene og en utvidet leisure-sesong. Så svaret er nok todelt i en måned som oktober; både en sterkere norsk økonomi som gir økt forretningstrafikk og vedvarende svak krone, som har gitt leisure-vekst. Ser vi det i et to til tre års perspektiv, er det på leisure og internasjonal leisure spesifikt veksten har kommet.

Prisutviklingen i storbyene i år er generelt bedre enn tidligere, virker det som. Hvordan kan det forklares?

– Mangel på kapasitet gir større press inn i sentrum av de største byene og prisvekst gjennom “kamp om rommene”.

Stavanger-regionen hadde igjen vekst i antall solgte rom. Og prisene gikk for første gang på lenge gikk opp. Er krisen over?

– Nei, krisen er ikke over, men det faller ikke lenger. Det har flatet helt ut, og vi ser kanskje nå en normalvekst. Prispress skyldes at sentrum har mangel på kapasitet, og det er her prisene vokser.

Haugesund har hatt kjempevekst i antall solgte rom i høst, blant annet en nærmest vanvittig økning i oktober.

– Haugesund er enten prosjekt hos Aibel eller ikke, og er generelt en by med altfor mye kapasitet.

Bergen har hatt en enorm kapasitetsvekst. Er det skuffende at man ikke “fyller” bedre?

– Det kommer nok på sikt. Andre og tredje kvartal er jeg ikke bekymret for i 2019 og fremover, men første og fjerde kvartal må vi forvente blir vanskelig i all overskuelig fremtid, avslutter Mads Werner Olsen i Nordic Choice Hotels.

Se utfyllende artikkel med grafikk i novemberutgaven av HRR.

 

 

About hkp