LETTERE Å FINNE MILJØSERTIFISERT REISELIV PÅ VISITNORWAY.COM

Visitnorway vil gjøre det enklere å reise miljøvennlig i Norge, og lanserer nå navigasjonen ”Green Travel” på Norges offisielle reiselivsportal. Den nye navigasjonen synliggjør de miljøsertifiserte reiselivsbedriftene i Norge på en enkel måte, og gjør det lettere for de som skal bestille reiser å finne bedrifter som satser på miljøvennlig turisme.  
– Vi jobber for et mer bærekraftig reiseliv. Vi håper lanseringen av ”Green Travel” på Visitnorway vil bidra til at flere turister tenker miljø i valg av reise, og at dette igjen bidrar til en bredere satsing på et bærekraftig reiseliv blant reiselivsbedriftene i Norge, sier Per-Arne Tuftin, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Med lanseringen av ”Green Travel” øker synligheten til de miljøsertifiserte reiselivsbedriftene i Norge og gjør dette til en konkurransefordel for de sertifiserte bedriftene.

– Det er ikke mange andre land som har en slik søkefunksjon for miljømerker. Med ”Green Travel” vil Norge lede vei på dette viktige området, sier Tuftin. Han understreker at dette er et stort steg i riktig retning for en mer bevisst bruk av miljømerker i markedssammenheng.

De miljøsertifiserte bedriftene vil, som en del av ”Green Travel”, merkes med en “gresstust” på visitnorway. De fem miljøsertifiseringene som brukes i norsk reiseliv markeres nå med denne felles inngangen på Visitnorway.

– Denne “gresstusten” vil være lett gjenkjennelig og skape en større bevissthet rundt bruk av miljømerker i norsk reiseliv, samtidig som det blir lettere for brukere å finne frem til miljøsertifiserte bedrifter, forteller Per-Arne Tuftin.

About hkp