LINSTOW VIL HA FLERE HOTELLER I NORGE

Det norske eiendomsselskapet Linstow har vært involvert i hotellbransjen i 20 år, men har frem til nå konsentrert seg om Baltikum og St. Petersburg. Tidligere iår åpnet de sitt første norske hotell, Comfort Hotel Bergen Airport og Daniel Nordvaller (bildet), direktør for hotelldivisjonen i Linstow AS, forteller at de nå vil øke sitt engasjement i Norge.

Er hotell er vekstegment for Linstow?

– Allerede idag utgjør hoteller en tredel av Linstows totale eiendomsportefølje på ialt NOK 9 milliarder. Dette er ikke så godt kjent, fordi vi stort sett opererer utenfor Norge, i første rekke i Baltikum. Per idag har vi kun ett hotell i Norge. Men det er helt klart en del av eiendomsmarkedet vi vil fortsette å utvikle og vokse i. Vi har absolutt store ambisjoner innen hotellbransjen.

Hvilken portefølje har dere idag?

– Vi har tre hoteller i Latvia, to Estland, to i Litauen, ett i St. Petersburg, pluss Comfort Hotel Bergen Airport.

Vi har et godt samarbeid med Rezidor om driften av de syv hotellene i Baltikum og St. Petersburg. Ettersom vi er partnere, er det naturlig å diskutere nye prosjektmuligheter i Baltikum med dem først, men vi har vurdert hoteller med andre operatører også der. Når vi har vurdert hoteller i Norden, har forskjellige operatører vært involvert. Vi ser det som positivt å kunne samarbeide med flere aktører, det gir oss et bedre totalbilde av bransjen. Så vi kan gjerne tenke oss flere hotellselskaper som samarbeidspartnere.

Er det ikke litt unaturlig med kun ett hotell i Norge?

– Vi er interessert i flere hoteller, både i Norge og resten av Norden. Historisk sett eide Nydalens Compagnie ASA, som fusjonerte med Linstow Eiendom AS og dannet Linstow, bl.a. Hotel Royal Christiania i Oslo og Hotel Admiral i Bergen, men vi solgte i Norden og investerte i Baltikum. Nå svinger kanskje pendelen tilbake og vi retter øynene mer mot Norden. Norge er jo vårt hjemmemarked, så vi vil gjerne investere mer her.

Har dere noen prosjekter på gang?

– Vi har ingen helt nye prosjekter, men bygger ut Radisson Blu Hotel Lietuva i Vilnius med 165 nye rom, samt kontor- og butikkarealer. Nybygget skal stå ferdig neste år. Radisson Blu Hotel Olümpia i Tallin har vi også en skisse på å bygge ut. Vi ser på hva vi kan gjøre med de tomtene vi har i tilknytning til eksisterende hoteller. Vi har gjennomført store renoveringer på mange av hotellene i de senere år. På alle de store hotellene har vi renovert rommene løpende, tre til seks etasjer av gangen.

I det siste har vi også gjort en strategisk analyse på hvilke markeder vi ønsker å være tilstede i og her står Norge sterkt. Som et privateid selskap har vi ikke noe tidspress på dette, men vi følger med og ser om det dukker opp noe som passer for oss, hvis timingen føles riktig.

Hvilken type byer og hoteller er dere mest interessert i?

– Vi vil helst ha hoteller med over 200 rom, selv om det er mange som tjener bra på å ha mindre hoteller også. En møte-/konferanseavdeling bør hotellet ha. De største byene er naturligvis de mest attraktive for etableringer. Vi har jo et hotell på lufthavnen i Bergen, og kan godt tenke oss å gå videre med denne typen hoteller. Standard er det som oppfattes som god 4-stjerners, det er jo også i det segmentet det er størst etterspørsel på det nordiske marked. Vi er mest interessert i etableringer i vårt nærområde, Østersjøen og Norge.

Har dere en målsetning om hvor dere vil være som hotelleier noen år frem i tid?

– Vi vil etablere oss i større byer i Norden, i første omgang i Norge og Sverige. Det er da snakk om fire-fem potensielle byer i hvert land. I Danmark og Finland kan det også finnes noen interessante byer. Vi har ingen konkrete tall på hvor mange hoteller vi vil vokse med, eller når det skal skje, men vi slår til når muligheten byr seg. Hoteller er definitivt et viktig satsingsområde for Linstow fremover. Vi ser veldig positivt på mulighetene for hotelletableringer i Norge og vil være aktive for å øke vårt engasjement i her.

Les hele artikkelen I HRR nr.6

About hkp