LOKALMAT FOR 10 MILLIARDER INNEN 2025

7-lokalmat-sg_jan-van-der-burg-og-landbruksministerenHoreca-kunder i hele Norge vil nå få en betydelig enklere tilgang til lokale norske nisje- og kvalitetsråvarer.

I etterkant av Stortingsmelding nr. 31. fra juni 2015, “Garden som ressurs – marknaden som mål“, opprettet landbruks- og matminister Jon Georg Dale en næringsdelegasjon med nøkkelpersoner fra norsk matbransje. Delegasjonen består av representanter fra produsenter, grossister, dagligvarehandel og interesseorganisasjoner, og skal jobbe sammen mot et felles mål om en samlet omsetning av lokal mat og drikke på NOK 10 milliarder innen 2025.

Økt kunnskap og interesse, har gjort at omsetningen av lokalprodusert mat omtrent har doblet seg siden 2010. Adm. dir. i stiftelsen Matmerk, Nina Sundqvist, slår fast at det nå er snakk om et skifte og en holdningsendring når det kommer til lokalprodusert mat og drikke.

Stortingsmeldingen slår fast at horeca er og vil bli en veldig viktig markedskanal for å oppnå ønsket salgsvekst i lokalmatkategorien. Adm. dir. Jan van der Burg i Servicegrossistene AS, som består av 21 lokale storhusholdnings-grossister, har sammen med kategorisjef for lokalmat, Judit Dahl, jobbet aktivt for å styrke satsningen på denne kategorien. Etter en omfattende kartleggings- og utviklingsprosess, kan Servicegrossistene nå tilby horeca- og storhusholdningskunder i hele Norge et spennende og helhetlig lokalmatkonsept. Kvalitetsråvarer fra lokale produsenter i hele landet kan nå enkelt bestilles, på lik linje med øvrige varer, og fås levert på samme pall.

Jan van der Burg føler seg sikker på at dette virkelig er veien å gå for å sette fokus på lokalmat også i storhusholdning og horeca, samtidig som han understreker at lokale matprodusenter hos Servicegrossistene skal møte fleksibilitet og gunstige betingelser. – Ved å tilgjengeliggjøre lokalprodusert mat, samt å forenkle innkjøpsrutinene, er jeg sikker på vi kommer til å oppleve en god salgsvekst også i horeca, sier Jan van der Burg, adm. dir. i Servicegrossistene AS.

Daglig leder i Hanen (næringsorganisasjon for lokalmatprodusenter), Bernt Bucher-Johannessen, forteller at mange produsenter mangler den kunnskapen som må til for å få produktene sine kjent i markedet, og peker på at den enkelte produsent ikke alltid klarer dette på egen hånd.

– Servicegrossistenes satsning på lokal mat og drikke er et kjærkomment tiltak for lokale produsenter. Våre medlemmer er ofte bedre på å produsere førsteklasses varer enn på salg og markedsføring, så et slikt samarbeid er positivt for hele næringen, sier Bucher-Johannessen.

 Landbruks- og matminister Jon Georg Dale forteller at en felles satsning på lokal mat ikke skal være noen form for dugnad. Det som er målet er at alle aktører i alle ledd skal kunne drive lønnsomme forretninger.

Fra regjeringens side har det blitt foretatt en rekke endringer, slik at det skal være enklere for produsenter å etablere seg. Jon Georg Dale understreker at kravene til matsikkerhet på ingen måte er senket, men at dokumentasjonsverktøyene er blitt betydelig enklere å bruke.

Norsk lokalmat på ett brett

Nettportalen lokalmat.no ble lansert i januar 2016. Dette er en portal der produsenter, innkjøpere og forbrukere møtes. Allerede nå har ca. 400 produsenter og 110 innkjøpere registrert seg. Lokalmat.no er et initiativ fra Landbruks- og matdepartementet/Matmerk, dagligvarehandelen, enkelte innkjøpskjeder og storhusholdningsgrossistene.

Stortingsmeldingens og landbruks- og matminister Jon Georg Dales mål om en samlet omsetning av lokalmat og drikke på 10 milliarder innen 2025, bør være et realistisk mål. På bakgrunn av de ulike representantene i næringsdelegasjonens tilbakemeldinger og konkrete tiltak, som allerede er iverksatt sammen med gledelige salgstall, er det grunn til å tro at vi pr. i dag kun ser konturene av lokalmatkategoriens utvikling. Bevisste forbrukere, engasjerte kokker og matfagspersoner, entusiastiske produsenter og grossister/distributører, i kombinasjon med gode rammebetingelser, skal sørge for at norske, lokalproduserte kvalitetsvarer skal være en naturlig del av nordmenns matvaner.

Bilde:

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (t.h.) og adm. dir. Jan van der Burg i Servicegrossistene AS, mener en samlet lokalmatomsetning på 10 milliarder innen 2025 bør være et realistisk mål.

Foto: Winkel AS

 

 

About hkp