LØNNSOPPGJØRET IGANG – STOR SANNSYNLIGHET FOR BRUDD OG MEGLING

Mandag denne uken overleverte LO sine krav til NHO, Hans-Christian Gabrielsen og Kristin Skogen Lund møttes med sine respektive forhandlingsdelegasjoner.

Nå er forhandlingene igang, hvis partene ikke kommer til enighet kan det bli brudd 22. mars. Da blir det megling 3. april og eventuell streik fra 8. april.

Årets oppgjør er samordnet, som betyr at NHO og henholdsvis LO og YS, forhandler alle sine tariffavtaler under ett, i ett felles forhandlingsløp. Alle NHO-medlemmer som har tariffavtale med LO eller YS, er omfattet av det samordnende lønnsoppgjøret. Denne oppgjørsformen velges når det er store, prinsipielle spørsmål som må avklares mellom partene. I år er det særlig spørsmål knyttet til AFP-ordningen og tjenestepensjon som er bakgrunnen for at man har valgt et samordnet oppgjør.

Det er flere krevende temaer i årets oppgjør, og det er derfor stor sannsynlighet for at oppgjøret vil ende i brudd og påfølgende megling. En eventuell megling vil skje etter påske, med avslutning lørdag 7. april klokken 24:00. En eventuell streik vil først kunne iverksettes ved arbeidstidens begynnelse søndag 8. april 2018.

Foto: Anne Birgitte Hjelseth/NHO

About hkp