LUFTKONTROLLEN I NORGE MÅ EFFEKTIVISERES

NHO Luftfart mener tre luftkontrollsentraler i Norge er for mye og at det nå er på høy tid å omstrukturere denne delen av luftfarten.

–       I Europa er det 70 flykontrollsentraler. I Nord-Amerika er det 20. Nord-Amerika er jo dessuten et veldig stort geografisk område med svært mye flytrafikk, og amerikanerne sier selv at 20 er for mange. Åpenbart må man redusere antallet i Europa også.

Det sier Torbjørn Lothe, direktør i bransjeforeningen NHO Luftfart, der blant annet norske flyselskaper er organisert til Aftenposten.

Hullete vaktlister blant norske flyveledere har ført til innstilte fly og store forsinkelser for passasjerene denne sommeren. Hele flysikringstjenesten må omstruktureres, sier NHO Luftfart.

Avinors kontrollsentral på Røyken er én av tre såkalte områdekontroller som i dag overvåker all flytrafikk i Norge. De to andre sentralene ligger i Stavanger og Bodø. Alle bemannes av flyveledere fra Avinor, men i sommer har Røyken slitt med å fylle vaktlistene, noe som har forårsaket store problemer for flytrafikken på Østlandet. Dette viser at dagens system er altfor sårbart, mener norske flyselskaper.

- Vi har argumentert for at man bør skille ut flysikringstjenesten i et eget selskap. Man kan også konkurranseutsette tårnvirksomheten og samarbeide bedre på underveistjenester, sier direktør Torbjørn Lothe i bransjeforeningen NHO Luftfart.

Lothe mener vi ikke trenger tre kontrollsentraler her til lands og tar til orde for drastiske kutt, både i Norge og Europa. Dette er både teknisk mulig og ønskelig, mener han.

Arbeidet er allerede igang gjennom EU-initiativet «Single European Sky» fra 2004. Inndelingen av luftrommet skal ikke lenger følge landegrensene, men deles opp i funksjonelle luftromsblokker, såkalte FAB-er. Lothe mener denne utviklingen både vil effektivisere flytrafikken og redusere flyveledernes makt.

I første omgang skal Europa deles inn i ni luftromsblokker. Stadig færre kontrollsentraler vil få ansvaret for et økende antall fly fordelt på stadig større geografiske områder.

Samferdselsdepartementet bekrefter at en omorganisering vil komme.

- Vi har ikke tatt stilling til antall kontrollsentraler ennå, og det ligger ingen føringer på dette fra EU. Men det er et overordnet krav om at organiseringen skal være så effektiv som mulig, sier fungerende avdelingsdirektør Tomm Alexander Øvre i Luftfartsseksjonen i Samferdselsdepartementet til Aftenposten.

Foto: Eva Rose Furumyr / Oslo Lufthavn AS

 

About hkp