MATTILSYNETS KONTROLLER AVDEKKER MANGE USERIØSE I BRANSJEN

Smilefjes 9BH5jEnWDoaWczi61qLxwgZrXL8WOqnFHR-A21kUMVgBare 41 prosent av 1100 spisesteder som er kontrollert i Oslo, Asker og Bærum, betegnes som svært renslige av Mattilsynet.

Det siste halve året har Mattilsynet undersøkt spisesteder i de tre kommunene og merket dem med tilsynsplakater, som viser kundene hvor renslige de er. Oblatene har enten et surt fjes, en strekmunn eller et smilefjes, etter hvor godt de ansatte ved serveringsstedet ivaretar hygienen. Halvparten fikk strekmunn og 9 prosent surt fjes, som tyder på alvorlige feil eller mangler ved renholdet på stedet. Surt fjes kan igjen resultere i at serveringsstedet må stenge, får omsetningsforbud eller bøter.

– Vi hadde selvsagt ønsket at resultatene skulle være bedre, men vi er ikke overrasket, sier seksjonssjef i Mattilsynet, Marit Kolle til NRK.

Mattilsynet velger vanligvis å kontrollere der de mener det er størst risiko for uregelmessigheter, så resultatene av kontrollene viser ikke den gjennomsnittlige «helsetilstanden» i bransjen, men når det er snakk om såpass store tall som 1100 kontrollerte, viser det at det fortsatt er mange useriøse i bransjen.

Foto: Mattilsynet

 

About hkp