MER OPTIMISME I INTERNASJONAL HOTELLBRANSJE

Hotellbransjen globalt ser mer optimistisk på de kommende månedene enn den gjorde ifjor, ifølge en undersøkelse fra Horwath Hotel, Tourism and Leisure (HTL).

Undersøkelsen, som er gjennomført i 40 land, viser at mens Asia fremdeles er sterkt og det er økende optimisme i USA, fortsetter det europeiske markedet å være flatt, på grunn av gjeldskrisen.

Undersøkelsen fokuserer på; utsiktene for belegg, gjennomsnittlige rompriser og totalomsetning. Hotelldriverne ble også bedt om å kommentere sine forventninger til det kommende året i forhold til 2011, og å identifisere nøkkelfaktorer for vekst/nedgang, samt beregne utsiktene for de viktigste kundesegmentene.

Utsiktene for 2012 er ikke så positive som de var i februar 2011, men de siste tallene er likevel en forbedring fra tallene i undersøkelsen som ble foretatt i juli ifjor.

– Det faktum at det er økende fremtidstro på USA-markedet, er den sterkeste indikatoren på forbedring. Europa har en dobbel bonus med Fotball EM i Polen og Ukraina, fulgt av OL i London. Hvis Europa kan løse gjeldsproblemene en gang for alle og det ikke blir for sterkt inflasjonspress på den kinesiske økonomien, kan vi se frem til et mye bedre 2.halvår 2012, sier Damien Little, direktør for Horwath HTL Asia.

Mer info på www.horwathhtl.com

 Foto: Hilton Surfers Paradise

About hkp