MOBILEN – DEN NYE REISEPLANLEGGEREN

VIA Travel har gjennomført en omfattende undersøkelse knyttet til nordmenns bruk av smarttelefoner i forbindelse med reiser, og konklusjonen er entydig: Mobilen er den nye reiseplanleggeren.

63 prosent av de reisende har en smarttelefon, en andel som øker måned for måned, og av disse bruker seks av ti den som et verktøy i forbindelse med planlegging og gjennomføring av reiser. Og tro ikke at det er den yngre generasjonen som alene driver denne trenden. Nærmere 60 prosent av de over 50 år bruker også mobilen som et reiseverktøy, mot omkring 65 prosent for de som er under 30 år. Det er foreløpig en vesentlig større andel menn enn kvinner som har smarttelefon, 72 mot 51 prosent.
Verktøyene som tilbys de reisende i form av app’s er mange og blir stadig bedre. VIA Travel har utviklet en egen app for sine kunder, som åpner helt nye muligheter på mobilen. I tillegg har både Flytoget, Oslo Lufthavn og Avinor gratis app’s som mange reisende raskt har lært seg å sette pris på. Og på toppen kommer de mange løsningene som forteller deg hvor du bør spise, hvor du
bør shoppe og hva du kan gjøre når du er i en fremmed by.

Adm. direktør i VIA Travel Norge, Rune Feltman, er positivt overrasket over hvor stor andel som allerede bruker smarttelefonen som et reiseverktøy. – Det mest overraskende er kanskje at generasjonsforskjellene er så små. Iblant får man inntrykk av at smarttelefoner hovedsakelig er et underholdningsmedium for de som er under 30 år. Vår undersøkelse viser entydig at dette ikke er riktig.

VIA Travel, som er Norges største reisebyråkjede, har vært oppmerksom på denne utviklingen lenge. – Undersøkelsen bekrefter hvor viktig det er at vi i VIA Travel er i front med å utvikle mobile løsninger. Det er ingen tvil om retningen for vår bransje. Vi må kunne tilby relevante og brukervennlige teknologiske løsninger i kombinasjon med den menneskelige servicen som alle
reisende iblant har behov for.

3600 forretningsreisende har svart på undersøkelsen, som forteller at videokonferanser i liten grad har erstattet forretningsreisene. Beskjedne 4,9 prosent svarer at videokonferanser har redusert behovet for forretningsreiser i meget stor grad og kun 5,7 prosent tror det vil redusere behovet de neste to årene.

About hkp