MOXY EKSPANDERER VIDERE I STORT TEMPO

Moxy Hotels ekspanderer videre i Europa. Marriott Internationals eksperimentelle hotellvaremerke Moxy, intensiverer veksten i det europeiske marked. Varemerket har vært en stor suksess siden lanseringen i 2014 og Marriott har nå planer om å etablere Moxy-hoteller på over 40 nye destinasjoner i de neste tre år. Over 50 hoteller er i pipelinen, flere nye i Storbritannia og Tyskland. Frankrike, Portugal og Nederland vil få sine første Moxy-hoteller. Idag finnes det 20 Moxy-hoteller i Europa,  deriblant Moxy Oslo X på Hellerudsletta (bildet). Det er nå også planer om et Moxy-hotell i Stavanger.

Tyskland har allerede 9 Moxy-hoteller og skal få ytterligere 16 innen utgangen av 2019, bl.a. i Frankfurt, München, Hamburg og Düsseldorf. I Storbritannia vil det komme fem nye Moxy-hoteller i løpet av året, bl.a. i Edinburgh, Glasgow, Southampton og York. Andre europeiske byer der Moxy skal etablere seg er: København, Amsterdam, Haag, Paris, Lille, Lisboa, Warszawa, Poznan, Bern Lausanne og Dublin.

About hkp