MYE Å SPARE PÅ Å REDUSERE MATAVFALLET

To tredeler av mat som kastes fra norske storkjøkken kunne vært spist.

GreeNudge har, i samarbeid med CICERO og Nordic Choice Hotels, forsket på hvordan enkle tiltak kan gi store kutt i matavfallet ved buffeter. Restauranter som gikk ned en størrelse på tallerkenene, reduserte matavfallet med hele 20%. Gjestene var like fornøyde. Hvert år genererer nordiske storkjøkken 840.000 tonn matavfall, tilsvarende 1,6 millioner tonn CO2, eller utslippene fra 800.000 personbiler. Bransjen ønsker å kutte 25% innen 2015.

– Maven blir mett før øynene. Selv ernæringseksperter beregner for mye mat når de får store tallerkener. Vi ville teste om vi kunne hjelpe gjester til å forsyne seg flere ganger, fremfor å legge igjen rester på tallerkenen. Tiltaket er enkelt, men klimabesparelsen er betydelig. Vi håper flere storkjøkken inspireres til lønnsomme, grønne dytt, sier Steffen Kallbekken, GreeNudge og forskningsleder ved CICERO.

Totalt 52 hoteller deltok i studien. Alle målte og rapporterte matavfall og gjestetilfredshet daglig. Restaurantene i undersøkelsen anslo at hver kilo matavfall koster 50 kroner. Mindre tallerkener ga 19,5 % mindre avfall. Ved iverksetting på alle 170 Nordic Choice hoteller, vil de samlet spare 613 tonn matavfall årlig, tilsvarende 1166 tonn CO2 og NOK 31 millioner.

Det koster å kaste spiselig mat. Kjøkkenet betaler først for innkjøp av råvarene og deretter for avhending av avfallet. Om bransjen når sine mål om 25% avfallskutt, vil det gi en samlet besparelse på opp til NOK 10 milliarder. 210.000 tonn mat som kan nytes, ikke kastes.

– Gjennom denne studien viser GreeNudge at miljøtiltak og økonomiske besparelser kan gå hånd i hånd. Dette er et konkret tiltak, som enkelt og rimelig kan settes ut i livet i norsk hotell- og restaurantnæring. Norge har et internasjonalt omdømme som miljønasjon. Derfor er det spesielt viktig at reiselivet er troverdig på miljø. Dette er ett lite, men viktig bidrag til en styrking av reiselivets miljøprofil, sier Hilde Charlotte Solheim, direktør Reise, Hovedorganisasjonen Virke.

Matavfall:

En tredjedel av all maten som produseres globalt ender opp som matavfall. Europa kaster 90 millioner tonn hvert år.

I følge en rapport for EU-kommisjonen tilsvarer ett kilo matavfall 1,9 kg CO2

Nordisk Ministerråd har estimert at hoteller, restauranter og institusjoner i Norden genererer ca. 840.000 tonn matavfall i året, tilsvarende 1,6 millioner tonn CO2.

Bransjen har selv tatt initiativet til målet om å redusere avfallet med 25% innen 2015.

Omlag to tredjedeler av mat som kastes fra storkjøkken kunne ha blitt spist. En stor andel kommer fra gjestenes tallerkener.

Nordic Choice har beregnet at ett kilo matavfall koster hotellet omkring 50 kroner i innkjøp og avhending.

Kilder: FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) Klif, Nordisk ministerråd

Foto: Nordic Choice/Mona Ødegård

About hkp