NÆRMEST FULLE SKIP TIL ENHVER TID MELLOM NORGE OG DANMARK

Med lanseringen av SuperSpeed 2 den 19. juni 2008 hadde Color Line investert ca. 7,5 milliarder kroner i en flåtefornyelse av fire skip. Moderniseringen økte kapasiteten på alle linjer, og på ti år har SuperSpeed 2 transportert nær åtte millioner gjester på linjen mellom Larvik og Hirtshals.

Da SuperSpeed 2 ble lansert økte det kapasiteten ombord til 1900 passasjerer, 750 biler og ca. 170 trailere. Fra 2008 til 2009 økte fraktvolumet på linjen med ca. 50%, og har deretter vokst jevnlig.

Per i dag er kapasiteten nærmest full til enhver tid. Sammen med søsterskipet SuperSpeed 1, som går fra Kristiansand, har begge skipene vist seg å fungere optimalt og har vært driftssikre. Totalt har de nær fraktet 20 millioner mennesker mellom Norge og Danmark.

SuperSpeed presenterte et nytt konsept og ga reisende en ny opplevelse av det å reise med et transportskip, og ikke minst senket det reisetiden betraktelig. I dag tar overfarten med SuperSpeed 2, 3 timer og 45 minutter, og de to skipene har to daglige avganger.

Foto: Anders Martinsen /Color Line

About hkp