NASJONAL KONKURRANSE FOR Å LØFTE NORGE SOM KULTURDESTINASJON

Regjeringen bevilger NOK 3 millioner til en nasjonal konkurranse som skal løfte frem kunst og kultur i det internasjonale profileringsarbeidet av Norge som reisemål. Innovasjon Norge har fått oppdraget, som er en del av regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring.

– Vi er gode på å profilere Norge som naturdestinasjon. Det skal vi selvsagt fortsette med, men vi må bli flinkere til å fortelle om de mange andre grunnene til å besøke Norge, i tillegg til fjord, fjell og nordlys, sier kulturminister Trine Skei Grande.

I dag lanserer hun og reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Bente Bratland Holm, konkurransen på tre millioner kroner, som skal bidra til internasjonal profilering av Norge som kunst- og kulturdestinasjon.

– Norge har mye å tilby den kulturinteresserte turisten, men i dag er deler av det brede og mangfoldige kulturtilbudet bortgjemte skatter. Vi ønsker å mobilisere sektoren selv til å fortelle historiene om Norge som kulturdestinasjon. Derfor har vi gitt Innovasjon Norge i oppdrag å utlyse en nasjonal konkurranse, sier Skei Grande.

Innovasjon Norge er svært fornøyde med oppdraget, og har selv fremhevet viktigheten av kunst og kultur i sin nye retning for reiselivet.

– Oppdraget markerer starten på et tettere samarbeid mellom kulturell og kreativ næring og reiselivet. Sammen skal vi gjøre Norge til et enda mer attraktivt reisemål, og på den måten styrke næringsgrunnlaget for alle næringene, sier Holm.

Midlene lyses ut 20. april gjennom Innovasjon Norge. Aktuelle søkere er bedrifter fra kulturell og kreativ næring, og det er en fordel om prosjektene gjøres i samarbeid med reiselivsnæringen, kunst- og kulturinstitusjoner.

Bedriftene vil få midler til gjennomføring av prosjekter hvor formålet er å profilere Norge ved hjelp av kulturell og kreativ kompetanse, og midlene kan gå til utvikling av materiell som bilder, film, tekst, musikk og lignende, samt noe til formidlingsarbeid.

Bilde: Festspillene i Bergen

About hkp