NCB TIL INNOVASJON NORGE

Norway Convention Bureau (NCB) har bidratt sterkt til å skape mang en god arrangementshistorie i Norge i løpet av årene. Nå er de selv historie og selskapet er integrert i Innovasjon Norge.

Alle ansatte i tidligere NCB er nå ansatt i Innovasjon Norge. Frode Aasheim som spesialrådgiver for kongress, møte og arrangement, Elisabeth Bugge som seniorrådgiver kongress og Birgitte Nestande som rådgiver for arrangement.

Innovasjon Norge Reiseliv har hatt et nært og godt samarbeid med NCB i mange år. Vi er svært godt fornøyd med at de nå er blitt en del av vårt selskap, slik at vi får styrket vår satsing innen meetings. Vi er sikre på at hele Innovasjon Norge som selskap får godt utbytte av kompetansen Frode, Elisabeth og Birgitte tar med seg, og ikke bare vi som jobber med reiseliv, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm.

Innovasjon Norge vil videreføre arbeidet med å samordne og koordinere aktiviteter innen markedsføring og salg på det internasjonale møte- og arrangementsmarkedet. Dette gjelder innen alle MICE-segmentene (meetings, incentives, conferences, events and exhibitions).

Det internasjonale møte- og arrangementsmarkedet er et viktig segment innenfor reiseindustrien. Segmentet har et høyt forbruk og store muligheter for å bidra til sesongutvidelse.

– Som før vil vi være tilstede på alle de store og viktige messene og møteplassene, der norske deltagere får mulighet til å møte kvalifiserte kjøpere fra hele verden. I tillegg har vi gjennom hele året en rekke operative aktiviteter i våre prefererte markeder, samt visningsturer i Norge for internasjonale interessenter. Vi jobber også tett med arrangører som ønsker uavhengig bistand til å beregne kostnader gjennom vår arrangementskalkulator, noe som blir ekstra viktig i år, da vi endelig skal få laget en nasjonal arrangementsstrategi, sier Frode Aasheim.

Bilde: NCB på IMEX i Frankfurt. Foto Innovasjon Norge

About hkp