NETTBASERT DELTIDSSTUDIUM I REISELIV

UiT Norges arktiske universitet tilbyr et internasjonalt ettårig deltidsstudium der all undervisning foregår på nett. Studiet heter Travel & Tourism Management.

Studiet gir 60 studiepoeng og går over tre semestre. Fleksibiliteten gjør det mulig å ta det ved siden av full jobb – uten høye kurspenger, kun semesteravgift.

Det faglige innholdet består av fire moduler – hver på 15 studiepoeng: * Travel and Tourism  * Business administration and strategic marketing * Heritage and eco-tourism * Project work with research methodology

Studiet er et samarbeid mellom UiT Norges arktiske universitet i Harstad, Lapink AMK – Lapland University of Applied Sciences, Finland og Northern Arctic Federal University i Arkhangelsk, Russland. Ansvar for undervisningen blir delt mellom et team på fem kollegaer ved de tre institusjonene. Undervisningsspråket er engelsk.

May Kristin Vespestad ved UiT Norges arktiske universitet i Harstad, er en av de fagansvarlige, selv har hun en doktorgrad i naturbasert turisme.

– Vi har kjørt dette online-studietilbudet for tre kull tidligere, og det viser seg å fungere svært godt. Forelesningene blir dessuten lagret, så studentene kan se grundigere igjennom dem i etterkant. Studentene kan også bruke systemet til kontakt og gruppearbeid seg i mellom, og slik bygge nettverk over landegrensene – et svært viktig poeng nettopp for de som skal jobbe innen denne næringen, sier Vespestad.

Opptakskrav er generell studiekompetanse. Søknadsfrist er 15. april – oppstart høst 2017.

Foto: Reidar Arnesen

About hkp