NHO BEKLAGER AT 16 HOTELLER MELDER SEG UT – SAKEN IKKE GODT NOK FORANKRET

NHO Reiselivs håndtering av de nye reglene for utenlandske turistbusser i Norge, var dråpen som fikk begeret til å renne over for 16 hoteller rundt Sognefjorden. De melder nå overgang til Virke i protest.

– Den store utfordringen for oss er den negative trenden i utenlandstrafikken til Norge og til distriktene. Så kommer denne kabotasjesaken på toppen, en sak der vi mener konsekvensene ikke er utredet. I verste fall kan det bety et tap på ytterligere hundre tusen gjestedøgn. Problemet er at NHO har gått med på noe ingen aner konsekvensene av, sier Sigurd Kvikne, eier av Kviknes Hotel i Balestrand til Dagens Næringsliv. Han har nå sagt opp bedriftens medlemskap i NHO og går over til Virke.

– NHO Reiseliv beklager at vi ikke sørget for en god nok intern prosess i forbindelse med vårt standpunkt når det gjelder nye regler for utenlandske bussjåfører. Jeg beklager at saken ikke ble forankret og drøftet godt nok med våre 2400  medlemsbedrifter, sier adm. dir. Knut Almquist i NHO Reiseliv.

– Vi har lært av denne saken. I fremtiden vil vi forankre slike saker bedre, sier Almquist.

Mange distriktshoteller i Norge har problemer, i tillegg har hotellene på Vestlandet blitt sterkt rammet av at båtruten mellom Newcastle og Bergen ble nedlagt høsten 2008. Kabotasjesaken kan også medføre store negative konsekvenser for mange hoteller, iallfall indikerer de utenlandske turoperatørene det. Det er uro i reiselivet i
distriktene, ikke minst på Vestlandet.

Nye kabotasjeregler

De nye kabotasjereglene innebærer at fra 1.april iår får transportører fra andre EØS-land rett til å drive turbusstransport mellom reisemål innenfor Norge i inntil 30 dager i strekk, avgrenset til ialt 45 dager i løpet av ett kalenderår. Etter dagens regelverk og praksis har utenlandske transportører adgang til å utføre innenlands turbusstransport i
Norge når dette skjer på ”midlertidig basis”. Til nå har man ikke hatt noen nærmere tolking av begrepet ”midlertidig”. Det er foreløpig ikke avklart om de nye reglene er innenfor EØS-regelverket. Utenlandske bussoperatører har gitt beskjed om at de vil klage saken inn for EØS-domstolen pga diskriminering.

Foto: Kviknes Hotel i Balestrand forlater NHO Reiseliv til fordel for Virke, på grunn av håndteringen av kabotasjesaken.

About hkp