NHO REISELIV PÅ JAKT ETTER NÆRINGENS FREMSTE TALSPERSON

NHO Reiseliv har startet arbeidet med å finne ny administrerende direktør etter Knut Almquist, som går av for aldersgrensen til sommeren.

– Stillingen som adm.dir. i NHO Reiseliv er en av de mest sentrale stillinger innen norsk reiseliv, og vi ser for oss mange spennende kandidater som bør kunne være aktuelle. Stillingen er krevende, men derav også utfordrende og givende for den rette, som vil være med å stake ut kursen for næringens arbeide de neste årene, sier president i NHO Reiseliv, Ole Warberg.

– NHO Reiseliv er bransjens toneangivende talerør i Norge, og arbeider for å sikre at næringen oppnår forutsigbare rammebetingelser og økt lønnsomhet. Den rette kandidaten har bred næringslivs-, organisasjons- og/eller politisk erfaring på høyt nivå. Det er en fordel med kjennskap til bransjene vi representerer og næringens utfordringer på strategisk og operativt plan. Vi ser etter en person som er medievant og som gjerne setter av tid til å stille i nyhetsbildet både morgen, kveld og helger, på alle mediaflater. Vedkommende kjenner de politiske prosessene i Norge og har trolig et bredt nettverk, som gjør at saker bransjen brenner for vil få tilstrekkelig oppmerksomhet.

Det næringspolitiske arbeidet blir mer og mer viktig i dagens samfunn. Derfor må vi stå samlet og fokusert når vi skal arbeide for å bedre rammebetingelsene for næringsaktørene i norsk reiseliv. Den nye adm.dir. vil lede en organisasjon med over 2500 medlemsbedrifter med totalt ca. 55.000 ansatte og 31 dyktige og engasjerte medarbeidere, sier Warberg.

NHO Reiseliv ønsker en sjef som er handlingsorientert og som kan inspirere medarbeidere og bransjen som helhet. Den som innehar denne stillingen skal være den fremste referanseperson i norsk reiseliv når det gjelder næringspolitiske saker. Det kreves gode lederegenskaper også internt i organisasjonen, adm.dir. skal også kommunisere godt med andre NHO organisasjoner og NHO sentralt. Videre kreves det god forretningsmessig kompetanse og en person som kan forstå at organisasjonen i seg selv ikke har en funksjon, men at man skal bety noe/utøve noe vesentlig for medlemsbedriftene, som de selv ikke kan skaffe seg på egenhånd.

Foto:

– Stillingen som adm.dir. i NHO Reiseliv er en av de mest sentrale stillinger innen norsk reiseliv, og vi ser for oss mange spennende kandidater som bør kunne være aktuelle, sier president i NHO Reiseliv, Ole Warberg.

 

About hkp