NHO REISELIV SAMLES I KRISTIANSAND

Nærmere 500 representanter for norsk reiseliv deltar på NHO Reiselivs årskonferanse «Verdien av arbeid – reiseliv skaper puls» i Kristiansand tirsdag 22. og onsdag 23. mai.

– Arbeid betyr velferd. Reiselivet skaper arbeidsplasser og gir skatteinntekter til alle landets kommuner. Det gjør at kommunene kan lage barnehager, skoler og sykehjem. Derfor er reiselivet kommunenes beste venn, og dette setter vi på dagsordenen på vår årskonferanse i Kristiansand, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

Reiseliv er en viktig sysselsettingsmotor rundt om i norske kommuner med tilsammen 163.000 årsverk. Innen overnatting og servering har sysselsettingen økt med 30 prosent de siste ti årene. De siste fem årene har sysselsettingsveksten i reiselivet vært høyere enn i næringslivet sett under ett. I 2017 var reiseliv, representert i SSBs statistikk ved overnatting og servering, næringen med nest høyest vekst i sysselsettingen.

NHO Reiselivs årskonferanse er en av reiselivsnæringens største møteplasser. Konferansen samler deltagere fra samtlige av de store hotellkjedene, frittstående hoteller fra hele landet, opplevelsesselskaper, destinasjonsselskaper, bilutleieselskaper, campingbedrifter og festivalarrangører.

Målet med konferansen er å skape debatt og presentere løsninger på en av de største utfordringene Norge står overfor, nemlig hvordan vi kan få flere i arbeid og skape flere arbeidsplasser som trygger velferden.

– Å få flere i arbeid står høyest på regjeringens ønskeliste. Vi ønsker å vise på hvilke måter reiselivet er en del av løsningen når det gjelder å skape flere jobber og bidra til å sikre velferden vår fremover, sier Krohn Devold.

Foto: ©Landskapsfotografene, Visit Sørlandet  

 

About hkp