NHO REISELIV VIL HA NASJONALE TURISTSTIER

7-aktuelt-trolltunga-d72p2825t4Etter sterk besøksvekst ved kjente norske turmål, ber NHO Reiseliv regjeringen sette av 10 millioner kroner årlig til sikring av slitasjeutsatte turstier.

I et brev til Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget foreslår NHO Reiseliv å etablere Nasjonale turiststier etter modellen til Nasjonale turistveger.

– De fleste turmål vedlikeholdes på en god måte i kommunene i dag, normalt i samarbeid med frivillige organisasjoner og gavestiftelser. Samtidig er turisttilstrømmingen til noen nasjonale attraksjoner så høy at det blir vanskelig for enkeltkommuner å klare vedlikeholdet alene. Et fåtall turstier som har særlig stor slitasje, bør derfor kunne få status som Nasjonale turiststier og ivaretas over statsbudsjettet på linje med Nasjonale turistveger, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

Det var daglig leder Trygve Sunde Kolderup i turoperatøren Hvitserk som først foreslo å opprette Nasjonale turiststier, for å møte utfordringene med manglende infrastruktur ved de mest kjente turdestinasjonene.

– For fem år siden hadde nesten ingen hørt om Trolltunga. Bare 1000 mennesker besøkte den luftige steinformasjonen i Odda. Siden har veksten vært eksplosjonsartet. I år er det ventet 70.000 turister», skrev Kolderup i et innlegg i Aftenposten i august.

– Nasjonale turiststier kan være en løsning på utfordringen som enkelte kommuner opplever, sier Krohn Devold.

NHO Reiseliv mener man i første omgang må plukke ut noen turområder som har hatt sterk besøksvekst og slitasje, og som kommunene har vansker med å vedlikeholde alene. Eksempler på disse kan være Besseggen, Trolltunga, Preikestolen og Lofoten.

– Kommuner som mener de har en nasjonal tursti med uforholdsmessig stor slitasje, bør kunne søke støtte til vedlikehold og sikring. Opprustning av stiene bør skje i samarbeid med frivillige organisasjoner som har erfaring fra de aktuelle områdene. Frivillige organisasjoner har allerede gjort en formidabel innsats med å merke og vedlikeholde stier, sier NHO Reiseliv-sjefen.

 Foto: Trolltunga/VisitNorway

About hkp