NHO REISELIVS HEDERSPRIS TIL OLAV THON

Landsmøtet i NHO Reiseliv har gitt Olav Thon (87) årets hederspris.

Reiselivsnestor Olav Thon har i flere mannsaldre vært en pådriver og inspirator i norsk reiselivsnæring. Juryens begrunnelse for å gi Olav Thon NHO Reiselivs hederspris er at han har engasjert seg sterkt i å gjøre norsk natur tilgjengelig for folk flest. Han har også gitt økonomisk bistand til en rekke turisthytter. Thon er opptatt av den norske turistopplevelsen og er selv en stor bruker av norsk natur.

Juryen trekker også frem Thons engasjement for knoppskyting i reiselivsbransjen. Thon har i tillegg engasjert seg i forbindelse med bygging av flere kulturhus i Norge. 

Olav Thon startet sitt første serveringssted i Oslo for over 40 år siden. Sitt første hotell, Hotel Bristol, startet Thon i 1976. Sin første hotellkjede startet han i 1989.

Olav Thon Gruppen eier idag 56 hoteller i Norge og fem i Brüssel. Den siste tiden har gruppen ekspandert sterkt i Nord-Norge.

– Olav Thon har lenge vært brennende opptatt av naturbasert reiseliv. Nettopp derfor setter han stor pris på denne hedersutmerkelsen, sier Morten Thorvaldsen, adm. dir. i Thon Hotels, som tok imot hedersprisen på vegne av Olav Thon.

About hkp