NHO VIL LA VINDKRAFT GÅ FORAN NATUR: – VI KAN IKKE LA LOKALE HENSYN STANSE FORPLIKTELSEN VI HAR GLOBALT

NHO tar nå sterkt til orde for mer utbygging av vindkraft og mener distrikts-Norge må finne seg i at naturressurser blir benyttet, slik at storsamfunnet kan oppnå et større gode. NHO mener man må tåle naturinngrep i Norge, skal man løse klimautfordringene, og ser for seg mange flere utbyggingsprosjekter i årene som kommer.

– Norge kan ikke stenge ned muligheten for å bruke naturressurser. Vi må tåle noen naturinngrep for å sikre at vi løser jobbskapingsbehovet og for å løse klimautfordringen, sier adm. direktør i NHO, Ole Erik Almlid til NRK.

Han viser til at Norge til alle tider har benyttet seg av naturressursene vi har her til lands. Det syns han vi skal fortsette med.

– Vi kan ikke stanse mulighetene vi har til å skape gode jobber og løse klimautfordringen ved å si nei til naturinngrep som vi trenger. Det må vi tåle, sier Almlid.

NHO-direktøren mener utbygging av vindkraft må sees i lys av elektrifiseringen av samfunnet som pågår. Han viser til at Norge i 2019 hadde netto import av strøm, og at vi trenger å produsere mer strøm, både av hensyn til oss selv og resten av Europa for å løse klimakrisen.

– Vi har ressurser i havet, i vannkraften, i skogen, i mineraler og i store vindressurser som vi kan bruke til å utvikle vindkraft både til lands og til havs. Da har vi en ekstra forpliktelse til å gjøre det, fordi vi også må løse klimautfordringer internasjonalt. Vi kan ikke la lokale hensyn stanse forpliktelsen vi har globalt, sier Almlid til NRK.

Hans uttalelser står i sterk kontrast NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devolds sterke engasjement for reiselivets interesser, der de kommer i konflikt med vindkraftutbygging:

– Det er lokalt man best vet hvor det er gunstigst å planlegge for både vindindustri og reiseliv. Vi må ikke lure oss selv til å tro at disse kan utvikles på det samme arealet. Vindindustrianlegg er totalt uegnet i reiselivsområder, og må lokaliseres til tomter som egner seg for industriaktivitet. Her må Kommune-Norge selv sette klare grenser for hvor disse vindindustrianleggene eventuelt kan plasseres i egen kommune, og hvor det er helt uaktuelt, uttalte Krohn Devold i oktober.

About hkp