NOMINÉR DINE KANDIDATER TIL ”ÅRETS UNGE LEDERE 2012”

Kåringen av ”Årets Unge Hoteliér” og ”Årets Unge Leder i
Reisebransjen” arrangeres av HSMAI i samarbeid med HRR og andre bransjeaktører.
Prisutdelingen foregår i Oslo onsdag 11. januar 2012 i forbindelse med HSMAIs
store prisfest. Omkostningene blir dekket av flere toneangivende bedrifter i
bransjen. Fristen for nominering av kandidater er 2.desember.

Prisene deles ut årlig og blir tildelt unge ledere som har utmerket seg spesielt det siste året, enten ved eksepsjonelt gode resultater i sin jobb, eller har vært spesielt nytenkende i sin virksomhet og lederrolle. Kandidater blir vurdert i forhold til karriereløp, i tillegg til årets prestasjoner.

Formålet med prisen er å fremme resultatorientert og nytenkende lederskap blant unge ledere, samt å fokusere på viktigheten av lederrollen i hotell-, restaurant- og reiselivsbedrifter. Dette er en pris for hele bransjen.

Vinnerne får studieopphold

Premien til ”Årets Unge Hoteliér” er tre valgfrie PDP-kurs á tre dager ved The Cornell School of Hotel
Administration, New York. Her er det mulig å tilpasse undervisningen til egne behov. Vinneren av ”Årets Unge Leder i Reisebransjen” får et valgfritt kurs ved London Business School. Begge prisene inkluderer reise og opphold.

Konkurranseregler

Den som nomineres må:
– være bosatt i Norge
– være 35 år eller yngre pr. 31.12.11
– inneha lederstilling i en reiselivsbedrift i Norge

– Ikke ha blitt tildelt prisen tidligere, men kandidater fra tidligere år kan delta

Alle som arbeider i reiselivsbransjen kan nomineres. F.eks. ansatte på hoteller, hotellkjeder, kongressentre, reiselivsorganisasjoner, flyselskaper, fergeselskaper, cruiseselskaper, restauranter, reisebyråer og turoperatører.
Nominasjon av kandidater skal sendes inn av overordnet i bedriften/konsernet, styreleder, eier
eller lignende.

For å nominere en kandidat, send inn:
Navn, adresse, e-post, telefon, stilling, arbeidssted, resymé, begrunnelse for
nominasjon og bilde. Samt navn, e-post, telefon, arbeidssted og stilling på deg
selv.

Nærmere opplysninger om dette og standardskjema finnes på www.hsmai.no
under vignetten ”Årets Unge”.

Kandidater som går videre i prosessen vil bli invitert til et utfyllende intervju.

Nominasjonene av kandidater må sendes oss innen 2.desember.

Forslag sendes på e-post til postbox@hsmai.no,
eller sendes i posten til HSMAI, Oscarsgate 81, 0256 Oslo. E-post eller konvolutten merkes “Årets Unge”.

Foto: ”Årets Unge Hoteliér 2011”, Elizabeth Rojas Vik og ”Årets Unge
Leder i Reisebransjen 2011”, Gjøran K.Sæther.

 

About hkp