NORD-NORGE: 31% FLERE UTENLANDSKE OVERNATTINGER I NOVEMBER

NETT Rica-Hotel-Narvik-web_Width_733Det var 172.926 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i november 2012, en økning på 8000 overnattinger fra november 2011. Dette innebærer en økning på 5 prosent, mens Norge totalt har hatt en økning på 9 prosent.

Utenlandstrafikken til Nord-Norge hadde i november 2012 en økning på hele 31 prosent i forhold til november 2011, mens Norge som helhet hadde en økning på 7 prosent, ifølge Overnattingsstatistikken fra SSB.

Det har i årets elleve første måneder vært 2.956.586 overnattinger i landsdelen, hvilket er 19.000 flere enn i tilsvarende periode ifjor.

Nord-Norge har en økning i utenlandstrafikken på 2 prosent i perioden januar – november, mens den norske trafikken er uendret i forhold til fjoråret. For Norge som helhet har utenlandstrafikken en vekst på 1 prosent, mens den norske trafikken har økt med 3 prosent.

Hotellene i Nord-Norge har i årets elleve første måneder en vekst i ferie- /fritidsgjestedøgn på 5 prosent, mens hotellenes utenlandstrafikk har økt med 10 prosent.

Avdelingsdirektør Geir Solheim, NHO Reiseliv Nord-Norge, sier det er gledelig å registrere at ferie- og fritidstrafikken har en økning på 11 prosent i november 2012, og spesielt er det hyggelig å registrere en økning i utenlandske gjestedøgn på hele 31 prosent. Det er positivt å registrere at antall tyske gjestedøgn har en økning på 88 prosent, mens britiske gjestedøgn har en økning på 40 prosent, samt at de japanske gjestedøgnene igjen har en vekst i landsdelen i november 2012.

På de kommersielle overnattings-bedriftene på Svalbard var det i november 2012 2650 overnattinger, en økning på 38 prosent fra november 2011. Norske overnattinger økte med 48 prosent, mens utenlandske overnattinger gikk ned med 25 prosent.

Foto: Rica Narvik

About hkp