NORD-NORGE: VEKSTEN FORTSATTE I MARS

Det var 194.865 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i mars, en økning på over 20.000 fra samme måned ifjor. Dette innebærer en økning på 12 prosent, mens Norge som helhet hadde en økning på 3 prosent i mars 2012. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har en økning på hele 34 prosent iforhold til samme måned ifjor.

I første kvartal 2012 har det vært 505.496 overnattinger i landsdelen, en økning på 72.000, dvs. 17 prosent. Den norske trafikken har hittil iår hatt en økning på 12 prosent, mens den utenlandske har en vekst på 43 prosent. Totalt for Norge har det vært en økning av nordmenn på 6 prosent og utlendinger på 4 prosent.

Hotellene i landsdelen har i årets tre første måneder en vekst i ferie-/fritidsgjestedøgn på hele 32 prosent. Imidlertid er det bare Troms som har en økning av beleggsprosenten i mars 2012. Nordland fikk flere hotellrom tilgjengelig, noe som ga seg utslag i en negativ beleggsutvikling.

Avdelingsdirektør Geir Solheim, NHO Reiseliv Nord-Norge, sier at det vil bli vanskelig å fortsette denne positive utviklingen utover året. Dette sett i forhold til dagens høye kronekurs og en noe usikker økonomi i flere av våre sentrale markeder.

En forsterket markedsinnsats videre mot det internasjonale turistmarkedet fra NordNorsk Reiseliv AS, håper vi skal kunne oppveie disse negative forholdene.

På de kommersielle overnattings-bedriftene i Longyearbyen, Svalbard, var det i mars 2012 rundt 8.300 overnattinger, en nedgang på 12 prosent fra mars 2011.

Foto: Rica Hotel Narvik/Robin Lund

About hkp