NORDIC CHOICE OG PS:HOTELL SAMARBEIDER OM INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

NETT PS Choice veoq9owtdf9nhjkylafcHotellet og læringsarenaen PS:hotell har signert en unik avtale med Nordic Choice Hotels, hvor målet er å årlig løfte minst 10 mennesker inn i jobb. PS:hotell har siden åpningen i 2011 tilrettelagt for relevant arbeidstrening og praksis for de som trenger veiledning, kunnskap og erfaring på veien til fast arbeid i et inkluderende arbeidsliv. Med denne nye avtalen gjør Nordic Choice og PS:hotell veien tilbake til arbeid kortere, og bidrar til et inkluderende og mangfoldig arbeidsliv.

– Ingen får faste jobber hos oss, og målet er at alle skal videre etter praksis. Gjennom samarbeidet med Choice, øker mulighetene til å lykkes med mange prosent. Gjennom det nyetablerte samarbeidet får PS:hotell tilgang på kompetanse, erfaring og opplæring i Choice-systemet, samtidig som vi strukturerer et løp for å få våre kandidater inn i jobb. I retur får Choice jobbkandidater som er vel forberedt og har relevant kompetanse, sier hotellsjef på PS:hotell, Randi Kvissel Haugen.

Avtalen formaliserer et rekrutteringssamarbeid mellom PS:hotell og Nordic Choice. Deltagere i PS:hotells program er i praksis på hotellet ved Vulkan i Oslo. Der får de opplæring i grunnleggende arbeidskompetanse for hotell- og serviceyrker, og forbereder seg på tilbakekomsten til yrkeslivet.

– Bredt mangfold på arbeidsplassen er både standarden og målet i Nordic Choice Hotels, også når det kommer til forkunnskaper og fartstid i arbeidslivet. Hotellbransjen er en glimrende inngangsport for dem som sliter med å komme seg i fast jobb, og muligheten for personlig utvikling er stor. Samarbeidet med PS:hotell skaper muligheter for praksisdeltagerne, men det vil også styrke oss som konsern, sier Tone Odvold Ålhus, HR-direktør i Nordic Choice Hotels.

PS:hotell har i en årrekke hatt et uformelt samarbeid med Comfort Hotel Grand Central, et av hotellene i Comfort-kjeden til Nordic Choice Hotels. Nå utvides og formaliseres dette samarbeidet til å gjelde flere hoteller i Choice-konsernet.

PS:hotell jobber med utgangspunkt i effektive løp med fokus på kompetanse som er relevant for næringslivet og arbeidstrening, som ligger så tett opp til det ordinære arbeidsliv som mulig.

– Vi tror på arbeid som “medisin”. Vi er opptatt av mestring, at kandidatene skal føle seg inkludert, at de bidrar og at de opplever at det er viktig at akkurat dem selv kommer på jobb. I praksisen tenker vi også jobb fra dag én, og med Choice-samarbeidet tilrettelegges disse mulighetene, avslutter Kvissel Haugen.

Fakta om PS:hotell PS: hotell er et designhotell med adresse Vulkan i Oslo. Arbeidslivsmodellen som PS: hotell har lagt opp til, er del av en større europeisk arbeidslivsbevegelse som er i ferd med å slå rot i land som England, Italia og Frankrike. Hotellet fungerer som et verktøy som tilrettelegger for en unik mulighet til å komme tilbake til eller inn i arbeidslivet for første gang. PS:hotell er en moderne og tidsriktig læringsarena som er full av gode historier om folk som har gjort en god jobb. Som lønn for egen innsats får de ta del i ordinært arbeidsliv.

Bilde: Tone Odvold Ålhus, HR-direktør i Nordic Choice Hotels og Randi Kvissel Haugen, hotellsjef på PS:hotell.

About hkp