NORDLYSET TREKKER TURISTER

Januar 2012 er en milepæl i utviklingen av Nord-Norge som vinterdestinasjon. Det kommer over 40% flere feriegjester til Nord-Norge, og faktisk over 50% flere utlendinger, himmelhøyt over landsgjennomsnittet. Hvorfor velger turistene å komme til Nord-Norge når det er som mørkest og kaldest? NordNorsk Reiseliv ser klart nordlyset som en av de viktigste faktorene. Årelang innsats mot presse, kringkasting, turoperatører og direkte mot publikum, parret med store presseoppslag internasjonalt rundt solstormene, gjør at turistene formelig stormer til.

Totalt økte antall gjestedøgn i Nord-Norge med 19%, mot 8% i landet totalt. I Finnmark var økningen på 9%, i Nordland på 16% og i Troms på hele 25%. Camping og hyttegrender har en enda sterkere vekst, nemlig på 27%, mot bare 4% i landet som helhet. I Finnmark var økningen på 9%, i Nordland på 16% og i Troms på hele 58%. I det som tradisjonelt har vært en stille tid, har hotellene i Troms et totalbelegg på 57%, Nordland på 36,8% og Finnmark på 27,7%

72% flere utlendinger til Troms!

Nord-Norge økte antallet utenlandske hotellovernattinger med eventyrlige 51%, mot 14% i landet totalt. Økningen i Nordland er på 5%, i Finnmark på 43% og i Troms på hele 72%. NordNorsk Reiseliv setter dette i sammenheng med nordlysturismen, som for alvor har fått vind i seilene denne vinteren.

Nord-Norge har totalt en økning i ferie/fritidsgjester på hotellene på 41%, mot bare 6% i landet som helhet. Nordland øker med 17%, Finnmark med 38% og Troms med hele 53%.

Pen økning på forretning og K/K

På kurs/konferanse øker Finnmark med eksplosive 97% og Nordland med eventyrlige 52% ,mens Troms registrerer en nedgang på 1%. Til sammen øker dog Nord-Norge mot 23% på K/K, mot en nasjonal økning på 11%. På forretningstrafikken øker derimot Troms med 11% og Nordland med 10%, mens Finnmark minker med 18%. Tilsammen øker Nord-Norge med 6%, som ligger under landsgjennomsnittet på 9% økning.

Utfordringer for videre vekst

Troms, med motoren Tromsø, leder an i økningen. Et stort antall nordlysprodukter og gunstige flyruter gjør det lett å komme hit. Også vintersatsingen i Finnmark gir store positive utslag, for også her finnes det et godt utvalg av utfluktsprodukter. Nordland har den minste økningen, og her har man kommet kortest i utviklingen av vinterprodukter. NordNorsk Reiseliv har imidlertid vært med på utviklingen av vinterprogrammer og kjørt presse- og turoperatørvisninger i Lofoten og Vesterålen i vinter, så Nordland ligger like foran et gjennombrudd.

Foto: Bård Løken/www.visitnorway.com

About hkp