NORDMENN I VERDENSTOPPEN I BRUK AV MOBILE REISEREGNINGSSYSTEMER

Nordmenn ligger helt på topp i å ta i bruk digitale reiseregningssystemer. Nå bruker én av tre mobilen til å loggføre egne reiseutlegg. Det viser nye tall fra 4. utgave av. Egencia Business Travel and Technology Survey.
Globalt er fremdeles reiseregninger via papirskjemaer den mest brukte metoden. Mens 41 prosent benytter papirskjemaer for loggføring av reiseregninger, velger kun 34 prosent å bruke en online-løsning. I USA, Storbritannia og Norge er det derimot online reiseregningssystemer som troner øverst på listen, og blant landene i undersøkelsen ligger nordmenn lengst frem i bruk av mobile reiseregningssystemer.
– Vi ser at forretningsreisende ønsker å administrere en stadig større del av reisen gjennom mobile løsninger. Sammenlignet med andre land, ligger Norge langt fremme og det vil vi også fortsette med. Kundene våre stiller høye krav til at reisen skal være så effektiv og produktiv som mulig, og intuitive og automatiserte reiseregningssystemer er absolutt en del av det, sier Anders Lindqvist (bildet), adm. direktør i Egencia Norge.
Ved utgangen av 2016 ble Expedia-appene lastet ned 180 millioner ganger; en økning på over 35 prosent siden slutten av 2015, og så mye som en tredjedel av alle transaksjoner ble gjort gjennom en smarttelefon. Egencia Norge opplever samme tendens, der stadig flere benytter seg av mobile applikasjoner for å administrere reisen.

About hkp