NORDMENN REISER MER – FÆRRE OVERNATTINGER PR. REISE

Nordmenn gjennomførte 5,8 millioner reiser med overnatting i løpet av 2. kvartal 2012. Det er 7 prosent flere enn i samme kvartal året før. Feriereiser til utlandet hadde størst absolutt økning med 143.000 flere reiser i 2. kvartal 2012 enn i samme kvartal ifjor, viser Reiseundersøkelsen fra SSB.

Det var økning både i reiser med ferieformål og de reiser som ble gjennomført i yrkessammenheng. Antall feriereiser økte med 5 prosent, og antall yrkesreiser økte med 13 prosent, sammenlignet med 2. kvartal 2011. Totalt antall reiser i 1.halvår iår var 10,68 millioner, mot 9,95 millioner i samme periode ifjor.

Vi hadde ialt 24,5 millioner overnattinger på reisene våre i 2. kvartal 2012. Det er 3 prosent færre enn i samme kvartal ifjor. Med totalt 5,8 millioner reiser, hadde hver reise i gjennomsnitt 4,2 overnattinger i 2. kvartal iår. Tilsvarende tall for 2. kvartal ifjor var 4,7. En gjennomsnittlig innenlandsreise hadde 3 overnattinger (3,5 ifjor), mens utenlandsreisene i gjennomsnitt var på 6,2 overnattinger dette kvartalet (6,7 ifjor).

Fly og bil er de transportformer som er mest brukt. Fly ble brukt på 43 prosent av reisene i 2. kvartal 2012, mens bil (private og leide kjøretøy) ble brukt som hovedtransportmiddel på 45 prosent av turene våre. På reisene i Norge var bilen brukt som transportmiddel på omlag to av tre reiser. Til utlandet ble det brukt fly på nesten tre av fire reiser.

Det er små endringer i hvordan vi overnatter på reisene. På feriereiser innenlands overnatter vi mest privat, mens på utenlandsreiser og på yrkesreiser bor vi mest på hotell.

Foto: Øyvind Markussen / Oslo Lufthavn A

 

About hkp