NORGE: ALT TYDER PÅ NOK EN INCOMING-REKORD I SOMMER

NETT Prekestolen news_slider_tmb_2572Prognosene for sommersesongen er meget gode. Etter to sommersesonger med god vekst, er det ventet en ytterligere økning denne sommeren.

Optimismen råder i alle Innovasjon Norges hovedmarkeder, og særlig er det store forventninger i store markeder som Nederland og Sverige. Også fra USA forventes det at veksten fortsetter inn i sommersesongen.

Som vanlig har HRR innhentet prognoser fra noen av de viktigste incoming-markedene for norsk reiseliv:

NEDERLAND: Andrea Pfeiffer, markedssjef Innovasjon Norge, Haag

– Turoperatørene i Nederland rapporterer at bookingsituasjonen for sommeren ser veldig bra ut. De ser at Norge er veldig etterspurt. Bookingen for sommeren begynte tidlig og det er fortsatt forespørsler for sommeren.

Rundreiser i Norge er fortsatt et veldig viktig segment. Vest-Norge med fjordene er en veldig populær destinasjon, men turoperatørene melder også om et økt etterspørsel for Nord-Norge for sommeren.

Turoperatørene mottar også mange forespørsler for skreddersydde turer.

Vi er veldig positiv når det gjelder sommertrafikken fra Nederland i år.

 Et rekordår

SVERIGE: Robert Nygardhs, markedssjef Innovasjon Norge, Stockholm

– Svenskenes reisevirksomhet ligger på et høyt nivå og alle indikasjoner for sommeren 2016 peker på at svenskene kommer til å reise enda mer og satse enda mer på sine feriereiser denne sommeren. Dette gjelder både ferier til syden, men ikke minst ferier i eget land og i nærområdet. Vi ser at en svak norsk kronekurs også vil bidra til å gjøre Norge mer overkommelig og vil bidra positivt for sommerens reising. Sammenlagt ser vi altså mange gode forutsetninger for Norge i 2016 og vår oppfatning er at vi går mot et rekordår.

Tydelig økt etterspørsel

TYSKLAND: Manuel Kliese, markedssjef Innovasjon Norge, Hamburg

– Utsiktene for sommertrafikken fra Tyskland til Norge er utmerket. Vi merker en tydelig økt etterspørsel, noe som skyldes både vår gode posisjonering gjennom kontinuerlig markedsarbeid og produktplassering, men også rammebetingelser som er noe mer gunstige enn i forrige år.

Den tyske turismen til Norge er svært spredt, spesielt om sommeren. Dette gjelder både geografi og forskjellige temaer som er viktige for tyske reisende, så det er ikke enkelt å gi et entydig svar her. Utover det blir det interessant for oss å se om vårt pilotprosjekt på kulturturisme og vårt nye, aktive pressearbeid mot tysktalende Sveits gir noen utslag allerede i år.

Flere dansker til Norge i sommer

DANMARK: Henrik Verner Jensen, markedssjef Innovasjon Norge, København

– Vi tror på en god sommer med flere ferieglade dansker til Norge.

De positive forventningene springer bl.a ut av at vi får hyggelige meldinger fra næringen hva angår det danske marked. F.eks. at det er øket etterspørsel etter pakkeprodukter fra Color Line, samt klassiske norske turistprodukter som Hurtigruten og Dyreparken.

Den forventede gode utviklingen har flere årsaker. Utviklingen i valutakursen har selvfølgelig noe å si, likeså uro og terrorfrykt kan være medvirkende til at flere velger å feriere hjemme, eller i det sikre og trygge Norge. Men med markedssjefens hatt vil jeg påstå at den viktigste faktoren er at Innovasjon Norge, i tett samarbeide med reiselivsnæringen, etter ett års pause, igjen prioriterer forbrukermarkedsføring i Danmark.

 Asia er positivt hele veien

ASIA og SYD-AMERIKA: Per Holte, spesialrådgiver Innovasjon Norge

– Vi har hatt en økning på over 40% i årets tre første måneder, så nordlysturismen har gått veldig bra i vinter.

Norge har best vekst fra Asia av de nordiske landene. I 2015 gikk vi forbi Sverige og ble den fremste destinasjonen, i antall gjestedøgn, for asiatiske turister i Norden.  Totalt var vi ifjor opp i over 800.000 gjestedøgn fra Asia.

Det er helt klart en nedgang i kinesiske turister til Europa i årets fire første måneder. Danmark har hatt en nedgang, Sverige og Finland har hatt en liten økning, mens Norge har hatt en fin økning.

Vi hadde en rekordsommer ifjor, med nesten 300.000 gjestedøgn fra Kina, jeg tror ikke vi oppnår en lignende vekst iår, men sannsynligvis en økning på mellom 10 og 25%. Dette er det første året jeg er usikker på det kinesiske markedet.

Nummer to markedet i Asia, Japan, har vi greid å snu. Norge hadde en vekst på 11% i antall gjestedøgn ifjor, Nordlyssesongen har nesten doblet volumet.

Det koreanske marked går så det suser. Vi hadde solid vekst ifjor, rundt 30%, og er nå oppe i over 70.000 gjestedøgn. I sommer får vi seks direkteflyvninger fra Seoul til Oslo, alle er fullbooket. Fra Syd-Korea forventer vi fortsatt vekst, et sted mellom 15 og 30% i forhold til ifjor.

Fra India er det også svært positive tilbakemeldinger fra operatørene. Indiske turister som kommer til Skandinavia bruker ofte tre dager i Sverige, en og en halv i København og så er de i Norge kanskje seks dager. Inderne vil ha med seg både fjordene og Oslo. Vi forventer oss mye av India fremover. Vi markedsfører oss i et fellesprosjekt der sammen med Sverige og Danmark, og har investert ganske mye  de to siste årene.

Gode utsikter

STORBRITANNIA: Catherine Foster, markedssjef Innovasjon Norge, London

– Utsiktene fra Storbritannia ser bra ut. Skandinavia er fortsatt i vinden og det drar hele regionen nytte av. Vi kommer muligens ikke til å se en altfor stor oppgang i SSB gjestedøgn fra Storbritannia, da en del oljerelatert yrkestrafikk har falt bort, spesielt på Vestlandet.

Pundet er fortsatt sterkt i forhold til NOK, så det gjør Norge mere attraktiv som sommerdestinasjon enn tidligere år. Den ustabile politiske situasjonen i Europa har endret feriemønsteret til britene for 2016 – mange av operatørene har flyttet kapasitet fra Tyrkia, Egypt og Tunisia til Spania og Portugal, og jeg tror Norge også kommer til å oppleve en positiv effekt av dette. Tidligere på året meldte operatørene vi jobber med at de hadde stor etterspørsel etter norske sommerprodukter .

Men vi går en usikker tid i møte, med EU-avstemningen senere denne måneden.  Skulle resultat bli at UK går ut av EU, får vi muligens et skifte i regjeringen og verdien på GBP synker sannsynligvis og da er det ikke godt å si hva som vil skje!

Så langt i år har Nord-Norge og Østlandet hatt en stor vekst fra UK, men i sommermånedene reiser mange briter til Fjord-Norge. For sommermånedene kommer nok Østlandet til å fortsette å vokse og jeg tror også på en økning i britiske ferie- og fritidsgjestedøgn til fjordene.

 Norge mest etterspurte destinasjon i Skandinavia

RUSSLAND: Olga Philippenko, markedssjef, Innovasjon Norge Moskva

– Russland er fortsatt påvirket av den økonomiske krisen som startet i 2014.

Det russiske BNP forventes å få en nedgang på rundt 1 – 2% i 2016.

Man forventer at arbeidsledigheten kan bli rundt 5 % i 2016. Rubelen har stabilisert seg. Merkebevisstheten om Norge fortsetter å øke, på grunn av fortløpende markedsaktiviteter og positive tilbakemeldinger fra de som har hatt Norge som reisemål. I 2015 var det 108.086 kommersielle russiske overnattinger i Norge, noe som er nedgang på 40 % siden 2014. Antall russiske turister til utlandet totalt i 2015 viste en nedgang på rundt 31 %, ifølge Rosturism.

Gode prognoser

SPANIA: Eugenia Fierros, markedssjef, Innovasjon Norge, Madrid

– Utsiktene fra Spania er gode. Året startet med en svært positiv vekst, sammenlignet med 2015. Mange var interessert i å besøke Norge denne vinteren, spesielt for å se nordlyset i Nord-Norge, det resultarte i en økning på 39% i antall gjestedøgn mellom januar og april.

I sommer regner vi ikke med like stor vekst, siden tallene er mye høyere, men prognosene er ganske gode, både fra turoperatører og flyselskaper. Ifjor hadde det spanske marked nest størst vekst i antall utenlandske gjestedøgn, etter Kina.

Spanske Norgesturister har fjordene som favorittdestinasjon, spesielt Bergen og Stavanger. Stavanger øker bra på det spanske markedet på grunn av direktefly til Madrid og Barcelona med Vueling og Norwegian. Preikestolen er blitt et ikon på det spanske markedet. Vi er lykkes i å gjøre den til et sted alle har lyst til å reise.

Oslo er også en viktig destinasjon for spanske turister, vanligvis i kombinasjon med en tur til fjordene, men også som kortferiedestinasjon. Spanjoler er vanligvis svært kulturinteresserte og på dette markedet har Oslo også blitt en attraktiv destinasjon.

Den tredje viktigste destinasjonen for spanske turister er Nord-Norge. Midnattsolen, Lofoten og Nordkapp er Nord-Norge om sommeren for spanske turister.

Økende interesse for Norge

ITALIA: Elisabeth Ones, markedssjef Innovasjon Norge, Milano

– Det er økende optimisme i markedet og interessen for Norge er øker også.

Fallende oljepriser og en svakere kronekurs gjør Norge mer attraktivt. Innovasjon Norge Italia har styrket arbeidet overfor turoperatører. Risikofaktorer som terrorisme påvirker reisemønsteret, men Norge blir sett på som en trygg feriedestinasjon.

Det er stor etterspørsel etter aktiviteter og opplevelser som passer for alle, i tillegg til tematiske ferier (kultur, design, food, hiking/biking, kunst/storby).

Nå når sommeren er kommet, er det stor interesse for Fjord-Norge.

I 2015 har italienerne gjennomført 59 millioner reiser i Italia og utland. 88% feriereiser, og 12% forretningsreiser. Ca. 19 millioner reiser ut av landet. Antall feriereiser i Italia og til utlandet var stabilt i 2015. Kortere reiser: 6,2 dager for ferie, 3,4 dager for jobbreiser. Reiser mest i høysesong: juli – september: 8-14 dager ferie.

Italienere bestiller fremdeles ca. 20% av ferier til utlandet via reisebyrå eller TO, ved reiser til Norge helt oppe i ca. 29%.

Norge tiltrekker seg italienere hovedsakelig på grunn av den vakre naturen.

Fjord-Norge, Lofoten og Nordkapp er de mest etterspurte områdene i Norge.

Det er stor økning av turoperatører med Norge-programmer sommeren 2016: hele 155. Det italienske markedet er svært prissensitiv, så det er viktig med pakketurer med naturbaserte aktiviteter. Økende antall små turoperatører som har spesialisert seg på nisjeprodukter; tematurer med høy kvalitet, «adventure»-markedet og litt uvanlige opplevelser.

Norge og det nordiske er i vinden i Frankrike

FRANKRIKE: Tove Eliassen, markedssjef Innovasjon Norge, Paris

– Vi merker at det er en sterk og positiv nysgjerrighet i markedet hva gjelder alt som har et «snev av» noe nordisk i seg – det være seg mat, design, litteratur, kunst, musikk, politikk osv. – en preferanse for det nordiske er «in». Dette gir seg også utslag i etterspørselen etter reiser til de nordiske landene. Hittil i år har vi hatt en flott vekst i antallet franske gjestedøgn til Norge – i perioden januar til mars ble det registrert 22% flere franske kommersielle overnattingsdøgn enn samme periode året før. Regionene som hadde sterkest vekst var Nord Norge (+48%), Fjord Norge (+33%) og Midt Norge (+28%). Sammenlignet med de øvrige nordiske landene er det størst samlet vekst for Norge som destinasjon, men også Island har hatt stor vekst i både ankomster og etterspørsel.

Det er ingen signaler som tyder på at den gode utviklingen ikke vil gjelde også for sommeren, snarere tvert i mot, da tilbakemeldinger fra turoperatører og flyselskaper viser større pågang enn tidligere.

Om sommeren er det de «gode gamle» destinasjonene som trekker mest – Norges vakre fjorder, Lofoten og Nordkapp – det er en økende etterspørsel etter aktiviteter, kulturelle innslag og ikke minst lokalmat og matopplevelser basert på lokale råvarer.

Les hele artikkelen i juniutgaven av HRR.

About hkp