NORGE FOR MATELSKERE

Den nye strategien til Innovasjon Norge «hele Norge, hele året» betinger at det må jobbes med å skape tilbud som utløser reiser til og i Norge uavhengig av vær- og sesonger. I dette bildet har ønsker om mat- og måltidsopplevelser de senere årene åpnet nye muligheter, og bransjen opererer nå med såkalte matelskere som en egen målgruppe. Noen kaller dem foodies og andre snakker om kulinarisk turisme. Det spenner fra dem som samler på såkalte signaturmåltider og reiser dit disse finnes, til dem som sier at muligheten for å kunne «smake på» reisemålet er avgjørende eller viktig for hvor de drar.

Italienerne har lenge sagt at de driver med turisme for alle sansene, og nå kommer Norge etter. Det spesielle med mat og måltidsopplevelser er at disse også forsterker forståelsen og opplevelsen av et sted, både stedlig egenart og lokal kultur. Flersanselige opplevelser huskes også bedre og gode måltider knytter mennesker sammen.

Samtidig er ikke Norge kjent som en kulinarisk destinasjon. Skal vi få vår del av et internasjonalt voksende marked må det satses. Både markedsmessig og på å gjøre vår matkultur om til spennende måltidsopplevelser for et kresent marked. Det vil si personer som både er opptatt av; utsøkte måltider, lokale kvalitetsråvarer (inkl. beskyttede betegnelser), nærhet til kjøkken og naturens spiskammer, spisesteder med atmosfære, sterke historier og aktive, involverende opplevelser samt sømløse leveranser (enkelt å være gjest).

Kulinarisk løft

Derfor setter De Historiske Hotel og Spisesteder og næringsklyngen Innovative Opplevelser, i samarbeid med Innovasjon Norge, igang pilotprosjektet «Norge for matelskere», der også regionale spesialiteter som er kvalitetsmerket av Matmerk vil inngå. Målet er å skape, levere og selge lønnsomme konsepter for måltidsopplevelser hele året til internasjonale matelskere.

Pilotprosjektet vil, i samarbeid med VisitNorway, arbeide med å åpne internasjonale markedsmuligheter for de som allerede er klare til å ta imot matelskerne, og vil i første fase velge ut ca. 15 bedrifter til dette. Mange av disse finnes nettopp blant medlemmene til De Historiske Hotel og Spisesteder og i klyngen Innovative Opplevelser. Disse 15, og andre med aktører med potensial og ambisjoner, vil få muligheten til å delta i Innovasjon Norges «Global Growth»-program. Et program som er skreddersydd for å understøtte bedrifter som har internasjonal vekst som mål.

Foto: Fiskeruta

 

About hkp