NORGE FORTSATT PÅ KONGRESSTOPPEN I NORDEN

Audience at the conference hall.En fersk rapport fra Union of International Association (UIA) viser at Norge er rangert på en sterk 19. plass i verden over land det er mest attraktivt å legge fagkongresser til.

– Det er utrolig bra at Norge gjør det så godt innenfor det internasjonale kongressegmentet. Dette viser at målrettet arbeid over tid, og det tette samarbeidet Norway Convention Bureau og Innovasjon Norge har hatt siden 2009, gir resultater, sier Cathrine Pia Lund, direktør Merkevaren Norge i Innovasjon Norge.

Norge har en ambisjon om å holde seg innenfor topp 20 på verdensrankingen. I år ligger Norge i tillegg foran Finland, Island og sterke møtedestinasjoner med stor kapasitet som Sverige og Danmark. Det er tredje gang siden 2010 Norge er rangert høyere internasjonalt enn de nordiske konkurrentene. Oslo og Tromsø er to av byene som har hatt kraftigst økning i antallet godkjente kongresser ifølge UIA.

– Vi har de seneste årene holdt oss stabilt på UIAs årlige statistikk, og det er ekstra gøy når vi blir best blant våre nærmeste konkurrenter, de øvrige nordiske landene. Dette segmentet bidrar sterkt til økt verdiskaping, i tillegg til å synliggjøre og fremme de norske fag- og forskningsmiljøene, sier Lund.

Det tar fra to til åtte år fra en kongress blir planlagt til den går av stabelen. Det betyr at langsiktighet er viktig for å lykkes. Til gjengjeld får man utenlandske gjester som legger igjen nærmere 3000 kroner per dag* – langt mer enn det en utenlandsk ferieturist legger igjen**. Selv om en kongressdeltager oppholder seg færre dager i Norge, vitner dette om segmentets økonomiske betydning.

Ifølge data som Norway Convention Bureau (NCB) og partnerne henter inn fra fagmiljøene, genererte internasjonale kongresser nærmere 300.000 gjestedøgn på norske møtehoteller i fjor. Med det høye daglige forbruket hver kongressdeltager har, tilsier dette en omsetning på nærmere 1 milliard kroner. Det skaper ringvirkninger langt utover reiselivet.

– Potensialet for Norge er stort for dette segmentet, og det er viktig at Norge jobber målrettet og fokusert på dette også i årene som kommer. Det planlegges og åpnes stadig nye hoteller, og det internasjonale kongressmarkedet kommer til å bli helt nødvendig for å fylle opp hotellsengene, spesielt med den nedgangen vi ser i oljenæringen og andre utsatte bransjer, sier Elisabeth Bugge, kongressjef i Norway Convention Bureau.

Det er til enhver tid rundt 20.000 møter som roterer rundt i verden, og i prinsippet kan rundt halvparten av disse potensielt legges i Norge. I dag tar vi ca. 1,4 % av verdensmarkedet, og er vertskap for rundt 400 nasjonale og internasjonale kongresser årlig. Utviklingen er ganske konstant og konkurransen stor, ettersom mange destinasjoner har storsatsning på å kapre dette attraktive markedet.

– For å være en attraktiv destinasjon for internasjonale kongresser, er det en del faktorer som spiller inn. Man er avhengig av et lokalt fagmiljø som ønsker å være vertskap. Videre er kapasitet og direkte flyruter fra europeiske hubber avgjørende. En del andre destinasjoner i verden har statlige midler som tungt sponser kongresser, såkalte subventions, så her møter Norge stor konkurranse. Vi synes derfor det er en gledelig nyhet at eierne av Oslo Spektrum nå ønsker å bygge et konkurransedyktig kongressenter med kapasitet for rundt 3000 mennesker midt i Oslo sentrum, sier Bugge.

*NOK 2960,- kilde: Turistundersøkelsen **NOK 1855,- kilde: Turistundersøkelsen

About hkp