NORGE MANGLER 1600 KOKKER

Norge har kokker og restauranter i verdensklasse, men reiselivsnæringen mangler 1600 kokker. Torsdag møtte ungdommer fra Skarpengland skole i Vennesla, som vant “Den store klasseturen”, næringsminister Trond Giske, norske stjernekokker og NHO Reiseliv for å diskutere hvordan rekrutteringen kan styrkes.

Frem til midten av april har tusenvis av norske ungdommer tatt sine første karrierevalg gjennom valg av skoler og høyere utdanning. I forkant av valget engasjerte NHO Reiseliv 25.000 elever i en landsomfattende Facebook-konkurranse, “Den store klasseturen”, for å synliggjøre fremtidens jobbmuligheter i næringen. Videre fikk kampanjens nettside, «Verden er din», besøk fra 32.000 unge.

‒ Norge har idag noen av verdens beste kokker, men de har behov for flere kollegaer. Idag mangler vi hele 1600 kokker og behovet har økt de siste årene. For reiselivsnæringen er det helt avgjørende at flere unge får øyene opp for de store mulighetene som kokkeyrket kan gi. Alle gode krefter må derfor gå sammen om en nasjonal dugnad for å sikre rekrutteringen til reiselivet i fremtiden, sier Kristin Gyldenskog, direktør for kommunikasjon og næringspolitikk i NHO Reiseliv.

Totalt søkte 5500 unge seg til reiselivsfag i den videregående skolen. Dette er langt fra nok til å dekke dagens behov, og mange av reiselivsbedriftene har nå problemer med å få tak i nok arbeidskraft. Behovet for arbeidskraft ventes å øke ytterligere i fremtiden.

‒ Jeg er veldig stolt over annerkjennelsen norske kokker får internasjonalt og det sterke faglige miljøet vi har på dette området i Norge. Vi trenger kokker. Utdanning til kokkeyrket er et trygt yrkesvalg uansett hvor du bor i Norge. I Reiselivsstrategien har vi lagt vekt på fremme økt rekruttering. De siste tre årene har departementet støttet rekrutteringskampanjen til NHO Reiseliv og vi ser frem til å jobbe sammen i årene som kommer, sier nærings – og handelsminister Trond Giske.

De siste årene har NHO Reiseliv gjennomført omfattende rekrutteringskampanjer mot ungdom hvor bruk av sosiale medier har vært sentralt. Nå vil arbeidet bli utvidet med konseptet «Vi dekker til fest», hvor ungdom over hele landet får anledning til å prøve seg som kokker. Nå samler bransjen kreftene, både Norges Kokkemesteres Landsforening, Opplæringskontorer og bedrifter blir med.

Bilde:

Fra venstre:  Øyvind Bøe Dalelv, Statholdergaarden og gullvinner World Skills 2011, kokk Magnus Olbecker, Tjuvholmen Sjømagasin, Næringsminister Trond Giske og vinner av “Den Store Klasseturen” Håvard Godtfredsen fra Skarpengland skole i Vennesla.

 

 

About hkp