NORSK REISELIV HAR STØRST TRO PÅ DET ASIATISKE MARKED

Andelen reiselivsbedrifter som mener Asia har størst potensial, har doblet seg siden i fjor. 2 av 5 (41 prosent) norske reiselivsbedrifter vurderer Asia som markedet med størst vekstpotensial i årene som kommer. Det er dobbelt så mange som i fjor, viser en fersk undersøkelse som Kantar TNS har gjennomført blant NHO Reiselivs medlemmer.

I 2016 så bedriftene størst potensial i nærmarkedet: Tyskland, Nederland, Storbritannia og Skandinavia.

– Det har vært en voldsom vekst av asiatiske turister til Norge de siste årene, og det gir utslag i denne undersøkelsen. Det er et skifte på gang, hvor Norge som reisemål har vært mest populært blant våre naboland. Nå er vi for alvor satt på verdenskartet. Jeg tror vi kan vente oss en strøm av asiatiske turister i sommer, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

Norge har opplevd en stor vekst av asiatiske reisende de siste årene. Særlig har veksten av kinesiske turister vært formidabel. Fra januar til april 2017 registrerte Statistisk sentralbyrå (SSB) 44.213 kinesiske overnattinger i Norge. Det er en økning på 87 prosent fra samme periode i fjor.

I 2030 forventer den økonomiske samarbeidsorganisasjonen OECD at Asias middelklasse vil være på over tre milliarder mennesker. Til sammenligning utgjør Europa og Nord-Amerika en milliard.

200 av NHO Reiselivs nær 3000 medlemsbedrifter har svart på undersøkelsen.

 

About hkp