NORSK REISELIV – SVÆRT GOD START PÅ 2017

– Sommeren 2017 ser svært lovende ut og det meldes om bedre forhåndsbookinger enn for 2016. Bergen, Oslo og Nord-Norge ser spesielt lovende ut. Likeledes meldes det om at flere store konferanser og kongresser legges til Norge. Med en fortsatt lav oljepris og tilhørende kronekurs, tyder det på at vi får en meget god sommer, sier direktør Per-Arne Tuftin i Norsk Reiseliv* (tidligere Forum for Reiseliv).

– Verden forandrer seg, nye markeder, målgrupper, trender og ny teknologi krever fokus på en mer målrettet utvikling, distribusjon og markedsføring av Norge som reisemål. Dette vil være en forutsetning for at reiselivsnæringen skal få gjennomslag og øke inntjeningen i en stadig tøffere internasjonal konkurranse.

Utviklingen i reiselivsnæringen har de seneste årene vært positiv i forhold til volumøkning og interessen for å feriere i Norge har økt betydelig, men det har ikke vært en tilsvarende inntektsøkning. Det er store variasjoner i belegg og inntjening rundt om i reiselivs-Norge og vi opplever at det enkelte steder til tider kan være tilnærmet overfylt av turister og andre besøkende, mens andre destinasjoner og reiselivsprodukter går med tap.

Norsk Reiseliv mener vi må etterstrebe en bedre utnyttelse av kapasiteten gjennom hele året og fokusere mer på bærekraftig vekst. Norge skal ikke bli et masseturismeland, men et land som skaper inntjening og sysselsetting gjennom lønnsomme besøkende, det være seg innen ferie- og fritidsturisme, forretningsturisme og arrangementsturisme, sier Tuftin.

Reiselivet i Norge sysselsatte ifølge nye tall fra SSBs satellittregnskap 158.400 årsverk i 2015 og hadde et samlet turistkonsum på NOK 159 milliarder, som er en økning fra NOK 151,5 milliarder i 2014. Utlendingers turistkonsum økte fra NOK 41 milliarder i 2014 til NOK 45,5 milliarder i 2015. Turistenes konsum utenfor reiselivet var i 2015 på NOK 55,7 milliarder. De nye utenlandske turistene overnatter i større grad på hoteller og andre kommersielle overnattingssteder enn de som har kommet tidligere, og de kjøper mer reiselivstjenester. Det at antall årsverk ikke har økt i takt med turistkonsumet, tyder på at kapasiteten ikke har vært fullt utnyttet.

– Utviklingen i reiselivet har vært positiv de siste årene, med en økning ifølge SSB på 10 prosent i internasjonale gjestedøgn for vinteren 2016 i forhold til 2015 og en økning på 12 prosent for sommeren 2016 i forhold til 2015. Alt tyder på at denne utviklingen skal fortsette. Det har vært en svært god start på 2017, med god vekst fra alle markeder for vinterturismen så langt, med økt volum og økte priser. Alpinnæringen har spesielt god grunn til å være fornøyd. Dersom påsken holder, blir det ny rekord i salg av heiskort, i fjor var det på NOK 1,1 milliarder og er forventet å øke i år. Likeledes går nordlysturismen mot nye høyder, hvor Tromsø ifølge Benchmarking Alliance/Wiederstrøm Hotel Consulting hadde 92 prosent rombelegg på hotellene i februar.

I tillegg ser vi at de internasjonale trendene er på lag med Norge, interessen for Norge som reisemål øker og produktene våre passer i stadig større grad inn i henhold til etterspørselen blant våre målgrupper. Det være seg nærheten til Europa og mulighetene for kortere ferieturer, etterspørsel etter bærekraftige reisemål som i dag er nøkkelen til betalingsdyktige kundegrupper, flere generasjoner som nå reiser sammen, Milleniums generasjonen som har andre forventninger enn sine forfedre, og som har større frihet til å reise utenom høysesong og etterspørsel etter et ansvarlig reiseliv. I dag er luksus eksklusive opplevelser med høy kvalitet, avslutter Per-Arne Tuftin i Norsk Reiseliv.

* Norsk Reiseliv, tidligere Forum for Reiseliv er en næringspolitisk forening som ble opprettet i 2004. Formålet med foreningen er å styrke reiselivsindustriens innflytelse og posisjon som en ledende industri og skape grunnlaget for at Norge tar en større del av den internasjonale veksten i reiselivet.

Medlemmene i Norsk Reiseliv står for vel 95 prosent av den internasjonale reiselivsmarkedsføringen og består i dag av de største reiselivsbedriftene i Norge, samt de viktigste destinasjons- og landsdelsselskapene.

Bilde: Romsdalstrappa. Foto: VisitNorway

About hkp